Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Miljöforskare: Växande städer orsakar skövlad regnskog

Stephan Barthel och andra forskare ser att snabb urbanisering förstör den bästa odlingsmarken.
Nu ser de en direkt koppling till att regnskog skövlas.

För drygt tio år sedan fick Stephan Barthel och några forskarkollegor tillgång till superdatorer.
– Vi ställde en enkel fråga som de här datorerna fick lösa: Hur mycket jordbruksmark byggs över av den globala urbaniseringen?

Resultatet publicerades 2017 i en uppmärksammad artikel i amerikanska vetenskapstidskriften PNAS. Parallellt genomförde en separat forskargrupp i Nederländerna en liknande studie och fann samma mönster.

Båda hade kommit fram till att snabbt växande städer äter upp planetens bästa odlingsmark, något som kan bli svårt att återställa.

– Det är mycket kostsamt att börja odla igen på mark man byggt på. Jorden är ett levande ekosystem och när du byggt över det dödas ekosystemet, säger Stephan Barthel, som forskar på hållbar stadsutveckling ur ett social-ekologiskt perspektiv och är föreståndare för Urban Studio vid Högskolan i Gävle.

Det är framför allt i delar av Asien och Afrika som städer växer explosionsartat.
– Kina bygger över mest jordbruksmark av alla länder. I sin strategi att bygga över jordbruksmark har de ökat importen av mat och köpt mark i andra delar av världen. Man ser det som rationellt att förstöra sin egen odlingsmark, säger han.

När den bördiga jorden försvinner behövs nya platser för matodling, trots att i stort sett all lämplig odlingsmark på planeten redan används.
– Det logiska steget blir att elda upp våra tropiska regnskogar och odla grödor där. Det blir det utrymmet som blir kvar, säger Stephan Barthel.

När regnskogarna bränns ner påverkas den globala biologiska mångfalden negativt. Men även planetens förmåga att lagra kol decimeras, vilket skyndar på klimatkrisen.

Långsiktigt och globalt kommer bristen på odlingsmark i kombination med effekterna av att skogen skövlas att få enormt stora konsekvenser för vår matförsörjning, enligt Stephan Barthel.

– Vi blir alla förlorare om vi förstör den produktiva odlingsmarken i våra stadsregioner. Maten blir dyrare och fattiga invånare i städer som ligger i det Globala syd (ungefärligt utvecklingsländer reds. anm.) riskerar temporärt att förlora tillgång till livsmedel och detta kan aktivera så kallade hungerkravaller eller ’food riots’.

I en nypublicerad artikel uppmanar forskargruppen till en global strategi för att skydda odlingsmarken där regional planering ingår för att bevara odlingar i stadsregioner och lokalt stöd till småskaliga stadsträdgårdar och jordbruk.

– Arkitekter och stadsplanerare har också ett ansvar i att styra undan den byggda miljön från bördiga jordar. Artikeln kastar ljus på glömda kopplingar mellan urban form, markanvändning och processer i vår biosfär. Det här är delvis en designutmaning, säger Stephan Barthel.

Mer att läsa