Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Mer pengar till projekt om delade bostäder för äldre

Ett koncept för äldre att dela bostad till rimlig hyra är ett av de samverkansprojekt som nu fått ytterligare finansiering av Vinnova.
– Delat boende för äldre är en helt ny bostadstypologi som kan vara ett komplement på marknaden, säger Anna Sundman på Theory into practice.

Projektet Max 4 lax som leds av arkitektföretaget Theory into practice fick i maj 2019 forskningsstöd från Vinnova för att i ett första steg undersöka marknaden och de ekonomiska förutsättningarna för äldres boende, med särskilt fokus på kvinnor. Projektgruppen arbetar med ett koncept för ”delningsarkitektur” med flera gemensamma ytor och en mindre privat bostadsdel, så kallad coliving. Samtidigt är målet att nå rimliga hyresnivåer – max fyra tusen kronor i månaden. Nu har projektgruppen fått ytterligare drygt 900 000 kronor av Vinnova för steg 2.

– Gruppen äldre ökar markant i samhället och i den finns många olika önskemål om boende. Här finns det för få alternativ, säger Anna Sundman på Theory into practice.

Under steg 1 har projektgruppen använt sig av bostadsbolagens marknadsundersökningar och SCB:s statistik för att få fram underlag om behov och bostadsdrömmar. Uppsalahem kontaktade alla boende i sitt bestånd för en enkät och fick svar från runt 100 personer. Utifrån enkätsvaren har Theory into practice arrangerat fokusgruppträffar för att undersöka orosmoment och önskemål. På grund av pandemin träffades grupperna digitalt under förra året.

– Vi har sett att samma personer som tidigt sagt att de inte vill dela på vissa ytor kan ändra uppfattning när de ser designlösningarna. Vi ser också att det finns ett stort behov av mer gemenskap, säger Anna Sundman.

Konceptet innebär att 7 personer delar en lägenhet på runt 250 kvadratmeter.

Theory into practice har nu ritat igenom ett boendekoncept där 7 personer i en lägenhet på runt 250 kvadratmeter delar flera utrymmen som kök, vardagsrum och uteplatser. Sovrummen görs extra stora eftersom det i vissa lägenheter är det enda helt privata rummet.

– Äldre är hemma mer på dagarna än yngre och behöver kunna ägna sig åt olika aktiviteter samtidigt. Vi delar därför in lägenheten i olika zoner och jobbar mycket med avgränsningar och siktlinjer för att ändå kunna skapa möjlighet till integritet.

Anna Sundman betonar att det handlar om en helt ny bostadstypologi som kan vara ett komplement på marknaden.

– Vi kan inte fortsätta att enbart plöja ut samma ensidiga bostadsmodeller på marknaden, det är vansinne, säger hon.

I steg 1 var ambitionen att arbeta utifrån rekordårens bostäder för att skapa delade bostäder.

– Det ger äldre fler möjligheter att bo kvar i samma område men i en annan boendeform.

I steg 2 går utvecklas istället konceptet för nyproduktion. En utmaning är hur hyresnivåerna ska regleras när de boende får tillgång till fler kvadratmetrar, samtidigt som ytan per boende blir mindre. Det ursprungliga målet att få fram en lägre hyra per person än om man bor ensam ligger kvar.

– Jag tror vi kommer lyckas men formerna för hyressättning behöver ses över. Det viktigaste är att synliggöra det stora behovet av billigare bostäder för större gemenskap.

Max 4 lax

I början av februari delade innovationsmyndigheten Vinnova ut 155 miljoner kronor till 17 samverkansprojekt för ett andra eller tredje steg inom programmet Utmaningsdriven innovation. I dessa faser ska projekten utvecklas i större skala.

Steg 2 av projektet Max 4 lax pågår under 2021 och är ett samarbete mellan fem organisationer. Arkitektkontoret Theory into practice står för idéutveckling och arkitektur, Uppsalahem är byggherre för pilotprojektet, Uppsala kommun utvecklar strategier för bostadsförsörjning, Boföreningen Framtiden representerar framtida användare och KTH ska forska på konceptets hållbarhetsaspekter.

Mer att läsa