Nyheter

Malmökontor ritar framtidens Falköping

17 juni 2021

Sydväst arkitektur och landskap vinner projekttävlingen om Falköpings stadskärna med sitt bidrag “Extra lagrad”.
– Vi har försökt återspegla och föra in landskapet som ligger runt omkring Falköping, säger Per Andersson, arkitekt och delägare vid Sydväst.

Annons
Illustration Sydväst arkitektur och landskap

Stora torgets mittpunkt, skulpturen ”Malta-Johanna” förses i förslaget med ett solfjädersformat trädäck. Skulpturen och fontänen från 1931 är ritade av Ansgar Almqvist respektive Ivar Tengbom.

Tävlingen har omfattat programskisser för fyra delar av stadskärnan: Stora torget, Kyrkparken, en koppling mellan dessa samt tre entréplatser. Bakgrunden är ett behov av att rusta upp och binda ihop stadskärnan, och utveckla stadens offentliga platser.

 – Vi blev någon gång på 80-talet utsedda till Sveriges tråkigaste stad och genom historien så har vi vid flera tillfällen visat att den där utnämningen den var helt fel, sade kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson i samband med att vinnaren utsågs.

– Vi behöver se vad vi kan göra för att bryta trenden med torg och stadskärnor som på olika sätt blir mindre besökta, där färre människor väljer att handla lokalt och vara delaktiga i lokalsamhället.

Annons

Sydvästs vinnande förslag binder samman Stora torget med Kyrkparken genom ett kulturstråk genom Köttorget, som föreslås bli ett ungdomens torg. En befintlig parkering väster om Köttorget flyttas något söderut för att skapa en öppen grässlänt. Illustration: Sydväst arkitektur och landskap

Fyra tävlingsteam hade utsetts i tävlingen, som arrangerades av Falköpings kommun tillsammans med Svenska kyrkan i Falköping, i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Det vinnande bidraget, “Extra lagrad”, är framtaget av Malmöbyrån Sydväst arkitektur och landskap tillsammans med expertis inom bland annat belysning, trafik och kulturmiljö.

– Det som varit både svårast och roligast är att uppgifter är uppgiften att knyta samman flera olika stadsrum, att skapa en stadskärna med en egen identitet. Det är alltid utmanande, men här är det också en stadskärna som består av många olika delar och tidslager, från medeltida kyrkan till modernare tillägg, säger Per Andersson, landskapsarkitet och delägare i Sydväst.
– Att sortera rätt där har varit både en utmaning men kanske också anledningen till att vi vann tror jag, att vi lyckades med det.

Per Andersson, landskapsarkitekt och delägare i Sydväst arkitektur och landskap. Foto: Peo Olsson

Bidraget innefattar bland annat ett till stora delar bilfritt centrum, en omläggning av torget, från smågatsten till betongsten, och ett kulturstråk mellan torget och Kyrkparken. 

Annons

– Jag tror vi försökt arbeta handfast, så att det blir fysiskt avläsbart. Man följer stråk, det är enkla medel för att koppla samman. Det är den svenska mellanstora stadens charmigt brokiga miljö som man ofta möter. Det kan upplevas som brokigt men som också är en stor del av charmen, säger Per Andersson.

Till de delar Per Andersson själv är mest nöjd med hör ett antal tillskott till Stora Torget, som ska representera miljön runt om staden. Bland dem stenskulpturen Lilla Mösseberg, ett antal lekvänliga stenblock placerade på varandra som representerar platåberget nordväst om staden, som bär samma namn.

– Vi har försökt återspegla och föra in landskapet som ligger runt omkring Falköping. Som Lilla Mösseberg med bergets särskilda bergarter. Det har också varit en viktig del, kan Falköpings centrum spegla den plats staden kommer från. Det tycker vi har varit roligt att utforska.

I en kartläggning i Arkitekten år 2014 framgick att Sydväst alltid vinner inbjudna tävlingar ni medverkar i. Stämmer den bilden fortfarande?

– Haha. Nu ska man inte stå och brösta upp sig men det är klart att vi varit ganska framgångsrika i tävlingar. Det är jättekul. Vi tycker att det är en rolig form och har fått förmånen att vara med i ganska många och turen att vinna.

Varför vinner ni?

Annons

– Jag tror vi är bra på att analysera platsen och uppgiften. Jag tror vi är bra på att lyssna helt enkelt. Både på det som finns och det som beställaren vill, vad som är problemet. Det gör att vi sedan kan svara på de frågorna, och vara bra på att omsätta det till god arkitektur.

Author no image

Josef Svenberg

Gå till nästa artikel