Nyheter

Malmöföretagen om uppropet: ”Allt för enkelt att byta ut arkitekter”

21 december 2018

Malmöföretagen har blivit bättre på att följa de etiska riktlinjerna efter branschuppropet i tidningen Arkitektur. Nu hoppas de att frågan blir en angelägenhet för hela branschen.

Annons
Annons
Foto David Cantor

15 Malmöföretag vill verka för att arkitekter inte ska bytas ut lika frekvent.

I slutet på november publicerade 15 arkitektföretag baserade i Malmö ett gemensamt upprop i tidningen Arkitektur. Företagen är eniga om att kvaliteten försämras i arkitekturprojekt där arkitekterna byts ut – vilket riskerar att färga av sig på ursprungsarkitekten. De uppmanar vidare till att fler lösningar för att skapa kontinuitet ska presenteras och de slår vakt om att värna de etiska riktlinjerna när arkitekter byts ut.

– Arkitektens roll har blivit svagare när vi allt för enkelt blir utbytta i bygghandlingsskedet. Projektens kvalitet äventyras. Samtidigt står vi till svars inför kommunen då vi är bygglovsarkitekter för projektet. Att någon annan projekterat försvinner i bruset. Vi tror att det ligger i allas intresse att ursprungsarkitekten har kontinuitet genom hela projektet, säger Alexander Lenre Simittchiev, vd på Stadstudio och delaktig i uppropet.

Karin Fagerberg. Foto: Fojab

Annons
Annons

Idén till uppropet växte fram under möten i chefsnätverket i Skåne. Gruppen möts månatligen på Form/design center i Malmö och företagen enades om ramen för uppropet.

Karin Fagerberg är operativ chef på Fojab och var delaktig i arbetet som ledde fram till debattartikeln.

– Det klart att det låg arbete bakom att få ihop det, men vi upplevde att alla var aktiva och bidrog. Frågan kan vara känslig, eftersom företagen har olika policyer, men vi fokuserade på att hitta minsta gemensamma nämnare.

Malmöföretagen ser en ökande trend i att slutresultatet inte blir som den ursprungliga intentionen, och pekar ut det faktum att arkitekter ofta byts ut som en bidragande faktor.

Fagerberg lyfter fram att problemet visserligen uppmärksammats tidigare – men menar att debatten måste lämna enskilda projekt.

– Mycket av den belysning som finns i media kommer i efterhand – när det har blivit problem i något projekt. Skillnaden med den här artikeln är att vi vill lyfta det här till en branschnivå och uppmana branschorganisationerna att göra lite proaktiva utredningar, men även att vi själva som företag ska tänka till innan och följa Sveriges Arkitekters etiska regler.

Annons
Annons

Arbetet med och publiceringen av artikeln har redan lett till att arkitektföretagen i Sydsverige blivit bättre på att följa de etiska reglerna när arkitekter byts ut, menar Karin Fagerberg. 

– Nu hoppas vi att det här lyfts en nivå till och hamnar på branschnivå.

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel