Nyheter

Louise Masreliez avgår som ordförande

4 maj 2018

Sveriges Arkitekters styrelseordförande Louise Masreliez meddelar att hon inte ställer upp för omval vid höstens stämma.

Annons
Annons
Foto Joel Nilsson

Louise Masreliez är arkitekt och driver arkitektkontoret Marge arkitekter i Stockholm.

Louise Masreliez som varit ordförande sedan förra stämman 2016, är en av grundarna av Marge arkitekter. Hon förklarar sitt beslut att inte kandidera för fortsatt ordförandeskap med att hon tycker det varit svårt att kombinera uppdraget med att driva eget kontor.

– Det finns motstridiga önskemål om vad en ordförande ska göra och vara. Jag har upplevt att det å ena sidan är bra att vara en person med mycket branscherfarenhet som praktiserar arkitektur men att det å andra sidan, ur ett fackligt perspektiv, inte är så bra att vara en person som driver företag. Det blir svårt att navigera. Förväntningarna på ordföranden skulle behöva definieras bättre, säger Louise Masreliez.

Örjan Wikforss är ordförande i Sveriges Arkitekters valberedning som nu vaskar fram nya kandidater till styrelsen och övriga förtroendevalda inom förbundet.

– När en ordförande slutar efter bara en period blir det viktigt med kontinuitet bland övriga. Vi letar ny ordförande även bland dem som redan är väl insatta, säger han.

Hur tänker ni kring att nuvarande ordförande säger att det inte gått att förena företagsledning med ordförandeskapet?

– Det måste vara möjligt för alla medlemmar att vara ordförande, det är viktigt för demokratin. Ordförande måste inte vara en arkitektstjärna men det ska heller inte finnas något som hindrar det. Kanske är ett delat ledarskap mellan ordförande och vice ordförande en möjlig väg att gå.

På Sveriges Arkitekters hemsida har medlemmar fram till den 3 maj kunnat nominera kandidater till styrelsen samt till förbundets akademier och arbetsgrupper. I och med Louise Masreliez besked att hon inte ställer upp som ordförande kommande verksamhetsperiod, diskuteras nu att eventuellt förlänga nomineringsperioden en tid, förklarar Örjan Wikforss.

Sveriges Arkitekters stämma hålls i Stockholm den 24–25 november.

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel