Nyheter

Lantmäteriet: Gör digitala detaljplaner mer tillgängliga

19 februari 2019

Lantmäteriet vill skapa ett nationellt tillgängliggörande för digitala detaljplaner. Tjänsten är ett första steg mot en digital infrastruktur som ska stödja smartare byggprocesser.

Annons

Från och med 2021 kan landets samtliga digitala detaljplaner finnas samlade på ett och samma ställe.

I en ny rapport författad på uppdrag av regeringen konstaterar Lantmäteriet att information om planbestämmelser behöver vara mer lättillgänglig. Myndigheten skriver också att det saknas en nationell styrning som ett stöd för en gemensam standard för detaljplanerna.

– Som det ser ut det i dag är det ett antal kommuner som har kommit väldigt långt i sin digitalisering, medan andra inte ens har påbörjat den, säger Malin Klintborg, uppdragsledare på Lantmäteriet.

Som ett första steg i en större infrastrukturomvandling vill därför Lantmäteriet upprätta en digital plattform för detaljplaner. Tanken är att den ska fungera som ett fönster till alla de digitala detaljplanerna som finns i dag.

Annons

– Vi vill att all information i samhällsbyggnadsprocessen ska komma alla till gagn. I dag kan det vara svårt att veta vad som gäller när informationen finns på olika platser, eller om man ens har den senaste versionen av ett dokument eller en informationsmängd, säger Malin Klintborg.

I rapporten föreslår Lantmäteriet att Sveriges kommuner ska vara skyldiga att delta i omvandlingen. De ska också åläggas att följa en nationell standard och vara informationsansvariga för sitt eget material.

Har alla kommuner verkligen möjlighet att göra den här omställningen?

– Det är inte säkert. Därför föreslår vi i rapporten att de ska ha möjlighet att ingå ett avtal med Lantmäteriet som för kommunernas räkning ska säkerställa nationella tjänster, säger Malin Klintborg.

Lantmäteriet är tänkt att fungera som en nationell samordnare och ska säkra att det finns en gemensam ingång till myndigheters geodata.

Hur mycket samordningen kan komma att kosta redogör Lantmäteriet för i sin slutrapport som kommer i slutet av april. Plattformen beräknas kunna vara på plats 2021.

Annons

Anton Andersson

Gå till nästa artikel