Nyheter

Landskapsarkitekternas jubileum skuggas av neddragningar

28 juni 2021

I år fyller landskapsarkitektutbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 50 år. Men lagom till jubileet kan SLU tvingas till nedskärningar och nu väcks oro för hur utbildningen kan drabbas – också utanför lärosätet.

Annons
Foto Jenny Svennås-Gillner

Landskapsarkitektutbildningen fyller 50 år – men jubileet överskuggas av möjliga neddragningar. Här Alnarps slott vid SLU i Alnarp.

I slutet av maj beslutade SLU:s utbildningsnämnd att föreslå en väg framåt för att minska antalet helårsstudenter, för ledningen. Förslaget skulle innebära en sexprocentig minskning för en majoritet av SLU:s utbildningar från hösten 2022 – däribland på landskapsarkitektprogrammen.

Karl Lövrie, prodekan för Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, säger att situationen bidragit till oro bland medarbetarna.

– Det är rätt många oklara faktorer. Det man är orolig för på programnivå är en minskning av nybörjarplatserna, säger han.

Annons

– Jag håller med om oron. Landskapsarkitekterna har en så viktig roll i omställningen till ett grönare samhälle.

Karl Lövrie. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Bakgrunden till de föreslagna nedskärningarna är att SLU antar och utbildar fler studenter än man har platser – och pengar – till. Universitetets nuvarande uppdrag omfattar 4 000 helårsstudenter varje år. 2020 blev resultatet 4 216 och prognosen för 2021 är 4 290. Kostnaderna för överproduktionen har täckts av den statliga tillfälliga pandemisatsningen och av forskningsmedel.

Med ett utökat uppdrag skulle nedskärningarna kunna undvikas. I budgeten för 2022–2024 äskar SLU därför för en ökning från nuvarande 12 000 till 15 000 helårsstudenter, vilket motsvarar en anslagsökning på totalt 405 miljoner kronor. Men statligt besked är inte att vänta förrän sent i höst, och prognosen är osäker.

– Vi för en dialog med näringsdepartementet om behovet av att få ett utökat utbildningsuppdrag, och vi hoppas förstås att man ska prioritera det. Men jag har inga utfästelser, säger Karin Holmgren, prorektor vid SLU.

Uppgifterna om möjliga nedskärningar har väckt reaktioner utanför universitetet. I ett brev till rektor Maria Knutsson Wedel och prorektor Karin Holmgren den 1 juni skriver Trafikverkets chefsarkitekt, Johan Folkesson, att fortsatt kompetensförsörjning av landskapsarkitekter är “en förutsättning för att kunna genomföra miljöpolitiken så väl som arkitekturpolitiken i Sverige”. 

Annons

Karin Holmgren. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Han skriver även att nedskärningar riskerar att leda till en: “Urholkning av den kvalitetsstämpel som SLU garanterat Sveriges landskapsarkitekter de senaste 50 åren”. Liknande oro uttrycks även i ett brev från Sveriges Stadsarkitektförening den 10 juni.

Prorektor Karin Holmgren välkomnar breven och uttrycker förhoppning om att budskapet också ska riktas mot politiken.

– Det är jättebra. Trovärdigheten bli betydligt högre om det är arbetsmarknaden som talar om dess behov till departementet än att vi talar för vår egen “sjuka moster”, så att säga. 

Karin Holmgren säger att hon känner igen och förstår oron bland medarbetarna, men invänder mot beskrivningen av åtgärderna som neddragningar. Detta då antalet helårsstudentplatser på landskapsarkitektutbildningen ökat under de senaste åren, med en topp på 557 i år. 

– Det handlar om en inbromsning av en önskad utökning av antalet platser, säger Karin Holmgren.

Annons
Author no image

Josef Svenberg

Gå till nästa artikel