Nyheter

Landskapsarkitekt blir statssekreterare

24 januari 2019

Elin Olsson ska arbeta med bostads- och stadsutvecklingsfrågor på finansdepartmentet.

Annons
Foto Anders J Jansson

Elin Olsson har arbetat med stadsutvecklingsfrågor inom tidigare miljö- och energidepartementet i nästan två år.

Landskapsarkitekten Elin Olsson intar i samband med regeringsbildningen rollen som en av statssekreterarna på finansdepartmentet. Hon ska tillsammans med minister Per Bolund, som ansvarar för bostads- och stadsutvecklingsfrågor, vägleda tjänstemännen framåt utifrån bland annat regeringsförklaringen.

– Det är överväldigande och hedrande att få rollen att arbeta med de här brännheta frågorna. Med januariöverenskommelsen finns det en stor reformkraft för kommande mandatperiod, säger hon.

Elin Olsson är landskapsarkitekt med många års erfarenhet och har sedan 2015 varit verksam som heltidspolitiker inom Miljöpartiet, senast som planeringschef på miljö- och energidepartementet där hon hade uppdraget att arbeta med stadsutvecklingsfrågor i nära samarbete med förra miljöministern Karolina Skoog.

Annons

– Att jag har erfarenhet från det dagliga arbetet inom byggande och planering har gett mig en stor insikt om byggandets olika skeden och om hur komplext byggande här. Det är en fördel att kunna föreställa sig hur beslut tas emot på regional och kommunal nivå och i slutändan för byggherrar och arkitekter.

Stadsutvecklingsfrågorna flyttas nu från miljö- och energidepartmentet till finansdepartmentet dit också bostadsfrågorna flyttar från näringsdepartmentet.

– Det finns en stor poäng i att placera bostadsfrågorna här på finansdepartementet eftersom det i flera delar rör skatteområdet.  Jag är personligen glad över att få arbeta med bostads- och stadsutvecklingspolitiken i samma portfölj. Vi har stora utmaningar kring sociala frågor och bostadsförsörjning som behöver hanteras.

Under förra mandatperioden, i maj 2018, fattades beslut om arkitekturpropositionen, Politik för gestaltad livsmiljö.

– Med det beslutet i ryggen finns en helt annan styrka i arkitekturfrågorna än när vi gick in i förra mandatperioden. Det har varit ett stort steg framåt, säger Elin Olsson.

Den 22 januari var hennes första dag på nya arbetsplatsen på finansdepartmentet. Hon fick frågan om tjänsten dagen innan och har fullt upp att orientera sig i både beslut och i lokalerna.

Annons

– Nu ska vi tolka och konkretisera januariöverenskommelsen och regeringsförklaringen. Jag ska vägleda tjänstemännen att prioritera vad vi ska sätta tänderna i först.

Elin Olsson

Statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister samt biträdande finansminister Per Bolund sedan 22 januari 2019.

Planeringschef på miljö- och energidepartementet, 2017–2019.

Ordförande för Miljöpartiet i Stockholm 2016–2017.

Stadsbyggnadspolitiker (MP) i Stockholms Stadshus 2015–2019.

Landskapsarkitekt på NOD samt delägare på NOD Combine 2001–2015.

Annons

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel