Nyheter

Lågmält förslag vann tävlingen om station Haga

26 februari 2020

Gottlieb Paludan architects och Afry har vunnit den inbjudna arkitekttävlingen om stationsområdena vid Pusterviksplatsen och i Kungsparken i Göteborg.
– De har löst helheten med lätt hand samtidigt som förslaget är väl genomarbetat, säger juryns ordförande Johan Rehngren.

Annons
Annons
Illustration Gottlieb Paludan architects/Afry

Stationsbyggnaden i Kungsparken kommer att vara huvuduppgången till Västlänkens station Haga. Den har precis som stationen vid Pusterviksplatsen formen av en glaspaviljong klädd i ett raster av aluminiumlameller.

Station Haga är en del av Västlänken och utgörs av en underjordisk station, ett resecentrum och ett anslutande stadsrum som ligger i skärningspunkten mellan flera parker och stadsdelar i en kulturhistoriskt känslig miljö.

Tävlingen handlade om det samlade stadsrummet runt stationen. I programmet underströks vikten av ett helhetsgrepp kring gestaltningen, vilket också det vinnande förslaget Gläntan av danska Gottlieb Paludan architects och svenska Afry lyckades med.

– Gläntan tar hand om hela skalan på ett sätt som känns naturligt och som tilltalar ögat, från markbeläggningen till stadsbyggnadsskalan, säger Johan Rehngren som är stadsträdgårdsmästare i Göteborg.

Annons
Annons

Tine Kjaerulff Bay.

Den varsamma integreringen av stationerna är också vad den ansvariga arkitekten Tine Kjaerulff Bay på Gottlieb Paludan architects lyfter fram som förslagets främsta styrka.

– Vi ville att projektet skulle respektera omgivningen. Det ligger många publika byggnader runt omkring och därför blev det viktigt att vårt tillägg var lågmält, att det inte gjorde så mycket väsen ifrån sig, säger hon.

Stationsbyggnadernas formspråk går igen i lanterniner, murar, teknikhus och staket och ska skapa igenkänning för resenärerna. Tanken är också att gestaltningen ska bidra till en lugn atmosfär i en annars hektisk resandemiljö.

– Vi ville skapa en plats där människor kan samlas och känna sig trygga. Vi tar en bit av parken men hoppas vi kan ge något tillbaka till göteborgarna, säger Tine Kjaerulff Bay.

Tävlingen arrangerades av Göteborgs stad i samarbete med Trafikverket, Västtrafik, Västfastigheter och Sveriges Arkitekter. Övriga team som var med och tävlade var 02 Landskap arkitektkontor och Johannes Norlander arkitektur, Sydväst arkitektur och landskap och Elding Oscarsson arkitekter, Reiulf Ramstad arkitekter och Sweco architects samt Kengo Kuma and associates ihop med Ahrbom och partner och Masu planning.

Annons
Annons
Om vinnarkontoret

Gottlieb Paludan architects har bland annat ritat stationen Nørreport i Köpenhamn och vann nyligen en tävling om två nya tunnelbanestationer i Oslo. I tävlingen om station Haga samarbetade kontoret med Afry, tidigare ÅF, som de också ägs av. Utöver summan på 400 000 kronor som samtliga fem team fick ersätts vinnarteamet med ytterligare 1 000 000 kronor samt möjligheten att bistå beställarna under projektering och genomförande.

Stationsmiljöerna vävs samman av en markbeläggning med mönster av smågatsten, granithällar och stenmjöl som leder resenären till och från bussar och spår. Taklanterninernas placering ger ljus till resenärer i rulltrappor och i vänthall. Illustration: Gottlieb Paludan architects/Afry

Stationsområdena öppnar sig som gläntor i den engelska parken och ramas in av stora träd och sittmurar. Bänkarna är medvetet placerade längs med stationshusens söderfasader och under skyddande skärmtak. Illustration: Gottlieb Paludan architects /Afry

Parkmiljöerna återställs i hög grad, bland annat med nyplantering av träd i Kungsparken och på Haga Kyrkoplan. Illustration: Gottlieb Paludan architects/Afry

Pusterviksplatsen utformas som en hårdgjord pendang till de lummiga parkmiljöerna, med stensatt kaj och sittgradänger mot Rosenlundskanalen. Illustration: Gottlieb Paludan architects/Afry

 

Annons
Annons

Rebecka Gordan

Gå till nästa artikel