Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Kvinnliga arkitekter skrivs in på Wikipedia

Genom skrivstugor i Arkdes bibliotek ska svenska Wikipedia bli mer jämställt.
– Vi kan göra våra samlingar tillgängliga för en bredare publik och samtidigt göra forskare mer medvetna om genusperspektiv, säger Frida Rosenberg, intendent på Arkdes.

För att lyfta in fler kvinnliga arkitekter i det digitala uppslagsverket Wikipedia Sverige ordnar Arkdes, tillsammans med museet Stockholms kvinnohistoriska och Wikimedia, tre skrivstugor för att uppdatera det öppna digitala uppslagsverket med kvinnliga arkitekter.

Bakgrunden till projektet är att det på Wikipedia generellt är fyra gånger vanligare med artiklar om män än artiklar om kvinnor. Bara var tionde namngiven arkitekt är en kvinna. Skrivstugorna på Arkdes fokuserar på kvinnliga arkitekter som varit verksamma i Sverige. Det finns också internationella initiativ, bland annat projektet WikiD, Wikipedia design.

Arkitekten Frida Rosenberg anställdes som intendent för 1900-talets arkitektur på Arkdes i september och förberedelserna till skrivstugorna har varit ett av hennes första uppdrag.

– Vi vill nå ut bredare än till enbart de forskare som söker sig hit till vårt arkiv. Genom Wikipedia kan vi göra våra samlingar tillgängliga för en bredare publik och samtidigt göra forskare mer medvetna om genusperspektiv, säger hon.

Vid den andra skrivstugan, som ägde rum den 15 november, fick ett tiotal deltagare skriva nya artiklar och arbeta vidare på ofullständiga artiklar på Wikipedia Sverige. Tillsammans med kollegor på Arkdes och Stockholms kvinnohistoriska hade Frida Rosenberg förberett material för deltagarna, listor på kvinnliga arkitekter som inte finns på Wikipedia och tips på källor, som Kulturnav, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon och Arkdes fysiska bibliotek. Som inspiration till skrivandet har museiassistenten och arkitekten William Wikström plockat fram föremål ur Arkdes samlingar och visar gruppen ritningar, modeller och tapetprover av Leonie Geisendorf.

– Det är bra att koppla Wikipedia till Arkdes eftersom det är en trovärdig källa. Dessutom får vi ut vår samling betydligt bredare. Wikipedia har också kvaliteten att det går att mäta besök på sidorna, säger Frida Rosenberg.

Ett tiotal frivilliga deltog vid den senaste skrivarstugan på Arkdes, den 15 november. Närmast skärmen Aron Ambrosiani, digital intendent på Arkdes.

Aron Ambrosiani, som är ny intendent för digitala samlingar på Arkdes, har som en arbetsuppgift att göra dem mer publikt tillgängliga. Vid skrivstugorna instruerar han deltagarna i hur de skapar sidor på Wikpedia eller uppdaterar befintliga. Till hjälp har de också Axel Pettersson från Wikimedia Sverige som ger tips inför övningarna.

– Det är viktigt att göra skrivstugorna tillsammans med Wikipedia-rörelsen och vissa deltagare är vana wikipedianer. Nu arrangerar vi det här vid tre tillfällen för att sondera intresset, sen kanske vi har detta som en löpande verksamhet, säger Aron Ambrosiani.

Nästa skrivarstuga äger rum den 6 december.

Mer att läsa