Nyheter

”Kunskap om dagsljus behövs när städer förtätas”

23 april 2018

Med sin forskning om dagsljus i täta bostadskvarter hoppas arkitekten Marie-Claude Dubois ge konkret vägledning till den praktiserande bostadsarkitekten och modernisera Boverkets byggregler.

Annons
Annons
Foto Lars Jansson

För sin forskning om dagsljusbelysta lågenergibostäder i den täta staden fick arkitekten Marie-Claude Dubois 150 000 kr från Arkus, 300 000 kr från ARQ och 570 000 kr från Energimyndigheten.

Under sina tjugo år som lektor på LTH har arkitekten Marie-Claude Dubois forskat om energi, dagsljus och byggande. Skälet till att hon på senare tid riktat in sig på bostäder är att dagsljusfaktorn – alltså att det ska finnas en viss mängd ljus på en viss punkt i en bostad – återinfördes i Boverkets byggregler för fyra år sedan. Det har lett till att många planerade bostadshus i täta stadsdelar inte godkänts.

Att det nu kommer krav på mer dagsljus är inte konstigt, menar Marie-Claude Dubois, även om hennes forskning visar att det finns smartare sätt att mäta dagsljus på än Boverkets modell. Under de senaste åren har det nämligen kommit flera internationella rön som bekräftat hur mycket dagsljuset betyder för vår hälsa.

– Sverige är verkligen ett ljusfattigt land som just nu håller på att förtäta sina städer. Ändå ligger vi långt efter andra länder när det kommer till stadsplaneringsregler som tar hänsyn till dagsljus och solljus. Det är en enormt stor fråga som det borde satsas mer på. Att vi låter marknadskrafter bestämma hur högt och tätt vi bygger är ganska konstigt, säger Marie-Claude Dubois.

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel