Nyheter

KTH ska svara på kritik om bristande kvalitet

14 november 2019

Efter hård kritik mot Kungliga tekniska högskolans kompletterande utbildning för arkitekter med utländsk examen, begär nu Universitetskanslersämbetet, UKÄ, att högskolans rektor ska svara på kritiken.

Annons
Foto Annika Jensfelt

Shape your future står det på banderollen i entrén till KTH:s campus.

Arkitekten kunde redan i juni i år berätta att KTH:s tvååriga kompletterande utbildning för arkitekter med utländsk examen kritiserats för att inte hålla måttet. Studenterna på utbildningen vittnade om att de känt sig lurade, att utbildningen var slöseri med tid och att den inte höll vad som utlovats i att ge dem de kompletterande kunskaper de behöver för att kunna arbeta som arkitekter i Sverige. KTH hade antagit studenter som inte kunde svenska eller engelska trots att all undervisning sker på dessa språk, och det saknades en studieplan för kommande termin.

Då, före sommaren, var förbättringar på gång, bland annat genom att studenterna skulle få en tydligare tillhörighet till Arkitekturskolan, och arkitekterna på utbildningen sa till Arkitekten att de kände sig mer hoppfulla. Men en av arkitekterna, Christopher Miranda Moreno som nu begärt studieuppehåll, säger idag att allvarliga brister kvarstår:

– Jag har gått den här utbildningen i ett år och tre månader och har inte lärt mig någonting. KTH har återigen antagit studenter som inte uppfyller de grundläggande språkkraven och vi har fortfarande ingen bestämd studieplan, säger han.

Annons

Detta, och övrig kritik, framgår i den senaste anmälan och rop på hjälp som Christopher Miranda Moreno skickade till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, redan i maj. Och i en skrivelse till KTH:s rektor, daterad 14 oktober, begär UKÄ nu att KTH ska yttra sig över anmälan och särskilt om de påtalade bristerna gällande utbildningens kvalitet.

KTH skulle ha svarat senast den 12 november men har begärt och fått anstånd att skjuta upp svaret till den 25 november.

Arkitekten har sökt KTH:s rektor Sigbritt Karlsson för en kommentar men hon vill inte kommentera förrän KTH fattat beslut om sitt yttrande till UKÄ.

Om regeringsuppdraget

Det var år 2016 som regeringen gav KTH och Chalmers i uppdrag att starta kompletterande utbildningar för arkitekter med utländsk examen. Till skillnad från Chalmers, vars utbildning är ettårig, valde KTH att göra utbildningen tvåårig, motsvarande 120 högskolepoäng. Den första kullen studenter började våren 2018.

”Syftet är att du som har en avslutad utländsk utbildning till arkitekt, ska få kompletterande kunskaper som behövs för att du ska kunna utöva ditt yrke i Sverige”, lyder kursbeskrivningen på KTH:s hemsida.

 

Annons

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel