Nyheter

Kontor går ihop för nytt gemensamt kodspråk

22 november 2018

BIMStockholm består av åtta arkitektkontor som vill effektivisera processarbetet och underlätta för samtliga aktörer i ett byggprojekt att kommunicera med varandra. Lösningen kallas BIMTypecode.

Annons
Annons

Kristen Broberg är arkitekt och BIM-ansvarig på Liljewall arkitekter, ett av de åtta kontoren i BIMStockholm.

I en gemensam satsning har åtta arkitektkontor gått ihop för att förbättra kommunikationen med digital byggnadsinformationsmodellering, BIM. BIMTypecode är från början framtaget av sju danska arkitektkontor, men nu har BIMStockholm utvecklat en svensk version.

– I dag finns det ingen standard som täcker samtliga discipliners byggnadselement på ett enhetligt och strukturerat sätt och det vill vi ändra på. Med BIMTypecode kan du definiera allt i en byggnad, från en bärande stålpelare till mattan på golvet till kontakten på väggen . Vi hopppas att den blir standard. Och att den används genom hela byggprocessen, från kalkyl till produktion och förvaltning , säger Kristen Broberg, arkitekt och BIM-ansvarig, på Liljewall arkitekter.

BIMTypecode är ett sifferbaserat kodsystem som gör att den inte är språkbunden och kan på sikt användas i andra länder. Den är uppdelad i typkod och typnummer som slås samman. Den första delen (typkod) är statiskt bestämd av BIMTypecode och den andra delen är projekt/kontorsspecifik för att särskilja elementen. För typkoden har varje disciplin inom byggprocessen tilldelats en siffra mellan 1 till 9, siffran går sedan att bygga vidare på för att göra information mer specifik. Till exempel står 2 för ”primära byggdelar”, 21 för ”ytterväggar” och 211 för ”prefabricerade element”.

Annons
Annons

Varför behövs ett till klassificeringssystem för BIM?

– Det kan tyckas konstigt att vi kommer med ytterligare ett system men vi är också intresserade av effektivisering av projektering och informationshantering. Vi upplever att det brister i andra system när man måste hitta på något som inte finns. Då funkar det inte i praktiken.  Det är så klart svårt att göra något helt komplett, men BIMTypecode är baserat på projekteringskrav, erfarenhet och ”best practice” som stora delar av byggbranschen kan nyttja, säger Kristin Broberg. 

Kontoren avslutade projektet med att ta fram BIMTypecode efter lanseringen tidigare i oktober. Nu kommer de i stället att fokusera på att ha en löpande dialog med branschen och fortsätta verka för att arkitekter ska ha en starkare position i arbetet med BIM. 

Kontoren som medverkat i utvecklingsprojektet är: Liljewall arkitekter, Arkitema architects, AIX arkitekter, Cedervall arkitekter, C.F. Møller architects, Link arkitektur, Nyréns arkitektkontor och Tengbom.

Anton Andersson

Gå till nästa artikel