Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Konstfack ska utbilda fler inredningsarkitekter

I regeringens budgetproposition får Konstfack ett ökat anslag om drygt tio miljoner kronor. Enligt skolans rektor Maria Lantz kommer en del av tillskottet kunna användas för att utbilda fler inom inredningsarkitektur.

Regeringen föreslår att Konstfacks anslag utökas från nuvarande 169 miljoner kronor till nära 180 miljoner kronor 2021. Av dessa kommer 2,8 miljoner från regeringens satsning på bristyrkesutbildning, en summa som motsvarar cirka tio platser inom konstnärlig utbildning.

Att Konstfack nu kan utbilda fler inredningsarkitekter är enligt skolans rektor Maria Lantz mycket efterlängtat.

– Sedan jag blev rektor 2012 har vi pekat på bristen på inredningsarkitekter för regeringen, och att stora pensionsavgångar inom den yrkesgruppen ligger framför oss. Vidare har vi pekat på att Konstfack idag är ensamma om att utbilda till denna inriktning inom arkitektur och att hållbarhetsaspekter i byggande behövs även i inredningar och möbler, säger Maria Lantz.

Idag har Konstfack 16 utbildningsplatser på kandidaten Inredningsarkitektur och Möbeldesign och 16 platser på mastern Design – rumslig gestaltning, ett antal som i princip varit konstant de senaste femton åren.

Exakt hur många fler platser dessa två program nu får är ännu inte klart. Enligt Maria Lantz måste fördelningen mellan kandidat, master och fristående kurser planeras noggrant.

Maria Lantz.

Faktorer som lärarresurser, plats i verkstäder och arbetsutrymmen ska vägas in. Förslaget ska också förankras med utbildningsansvariga innan det kan lämnas till Konstfacks styrelse för beslut i december.

– Målet är att bygga ut utbildningarna så att vi får högsta möjliga kvalitet utifrån de resurser vi nu förfogar över, säger Maria Lantz.

Vad tänker du om att ni fått det här ökade anslaget?

– Att det är viktigt att inte ge upp. I vår argumentation under åren har vi varit konsekventa och nu när det talades om satsning på bristyrken så fick vi gehör.

Räcker tillskottet, möter det behovet ni ser i branschen?

– Det är en början. Kan vi också få tillskott inom forskningen kan vi ytterligare höja kompetensen inom exempelvis gestaltning av offentliga miljöer, akustik och ljussättning. Forskningspropositionen kommer senare i år, säger Maria Lantz.

Mer att läsa