Nyheter

Konjunkturrapport: Minskat rekryteringsbehov av arkitekter

5 juli 2019

Den vikande bostadsmarknaden har lett till ett minskat rekryteringsbehov för arkitektföretagen, visar en ny konjunkturrapport från Innovationsföretagen.

Annons
Foto Istock

Det är särskilt arkitektföretag i Stockholm som märkt av den vikande bostadsmarknaden.

Bransch- och arbetsgivareorganisationen Innovationsföretagen har i en konjunkturrapport undersökt kompetensbehovet bland de svenska arkitekt- och ingenjörsföretagen. Organisationen beräknar att det saknas cirka 5 500 arkitekter och ingenjörer, varav majoriteten tillhör den senare kategorin. Men där efterfrågan på ingenjörer är fortsatt hög, har kompetensbehovet för arkitektföretag minskat till följd av den vikande bostadsmarknaden.

– Där har rekryteringsbehovet gått ner i jämförelse med åren före, då det varit en extremstark marknad. Nu när marknaden lugnat ner sig och blivit svagare blir kompetensbristen inte lika akut. Det finns en tydlig skillnad mot ingenjörssidan, som har en strukturell brist på kompetens. Det som gäller hela branschen – både arkitekter och ingenjörer är att det fortfarande råder stor brist på seniorer, som exempelvis kan ta ledningsuppdrag, säger David Cramér, analyschef på Innovationsföretagen.

David Cramér. Foto: Innovationsföretagen

Annons

David Cramér trycker på att den negativa trenden är väldigt bunden till ett par sektorer av marknaden:

– Det är ingen krasch i byggsektorn, utan huvudsakligen en nedgång i bostadsuppdrag. När det kommer till många andra typer av lokaler fortsätter uppdragen att utvecklas positivt. Arkitektföretag som har haft ett stort bostadsfokus har det tuffare just nu, särskilt de i Stockholmsregionen. Men de större arkitektföretagen som har blandad verksamhet flyttar runt de anställda på bostadssidan till andra områden, säger han.

Avmattningen på bostadsmarknaden har lett till att flera arkitektföretag varslat och sagt upp anställda under det gångna året. Men det förväntade orderläget bland arkitektföretagen är ändå svagt positivt: 22 procent förväntar sig en ökning, medan 16 tror på en minskning, visar konjunkturrapporten.

– Det vi ser är att kommersiella lokaler och upplevelselokaler minskar. Men kontorslokaler och offentliga lokaler fortsätter efterfrågan att öka på. Summan blir att nettot ökar, men det skiftar lite grand från privata beställare till offentliga beställare, säger David Cramér.

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel