Nyheter

Klimatupprop fortsätter digitalt

14 april 2020

Landskapsarkitekterna som samlats för att gå från ord till handling efter det internationella klimatuppropet Architects Declare bjuder nu in till en webb-workshop.
– Vi vill bredda nätverket och bjussa på det vi kommit fram till hittills, säger Mattias Gustafsson i arrangörsgruppen.

Annons
Foto Annika Jensfelt

Emma Simonsson och Mattias Gustafsson på Urbio leder det första mötet med de inbjudna landskaps­arkitektkontoren som ägde rum
i Stockholm i mitten av oktober 2019.

Det var i oktober förra året som de fristående landskapsarkitektkontoren samlades till ett första gemensamt möte om hur kåren ska gå vidare efter att ha skrivit på det internationella klimatuppropet Architects Declare. Sedan dess har de träffats ytterligare två gånger för att diskutera och dela med sig av sina idéer och projekt för att bidra till minskat koldioxidutsläpp och värna den biologiska mångfalden i byggandet. Nu planerar de en digital workshop där de bjuder in hela landskapsarkitektkåren, även de som jobbar på kommun eller på ett större kontor.

– Det har varit ett stort intresse från de större arkitektkontoren att också få bidra och vara med i nätverket. Ett öppet webbinarium blir ett sätt att bredda vårt arbete, säger Maria Höök från Kragh och Berglund.

– Fördelen med att vi gör det till ett digitalt evenemang är att fler kan delta, att vi kan bredda ännu mer. Upp till 100 personer kan delta aktivt i mötet men ännu fler kan vara med och lyssna, säger Anders Mårsén på Landskapslaget.

Annons

Bland projekten som kommer att presenteras finns bland annat ett klimatverktyg för landskap för beräkning av vad olika lösningar kostar i koldioxid och hur mycket till exempel nyplantering av ett träd kan kompensera. En inventeringsmall för platsbesök är också framtagen och delad bland kontoren.

– För att klimatarbetet ska fungera måste vi dela med oss och jobba öppet, open source, säger Maria Höök.

Förutom att företagen kommer att berätta om de egna kontorens klimatarbete, kommer talare från akademin och de statliga verken, till exempel Boverket och Trafikverket.

– Vi hoppas att det kan bli ett ordentligt kunskapslyft, säger Mattias Gustafsson på Urbio.

Webinarium om landskapsarkitekternas klimatarbete 29 maj

Workshoppen kommer att hållas den 29 maj 2020 klockan 9.00–12.00 via den digitala plattformen Zoom. Anmälningsformuläret hittar du här.

 

Annons

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel