Gå till innehållet

Karlshamn tar nytt beslut om torget – tävlingsvinnaren kritisk

Ännu ett politiskt beslut har fattats som ytterligare begraver planerna att upprusta torget i Karlshamn enligt det vinnande tävlingsförslaget från 2013.
– Vi måste hjälpas åt att slå hål på myten att arkitekter och arkitektur är krångligt och dyrt, säger landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson som vann tävlingen.

Det var år 2012 som Karlshamns kommun bjöd in till en arkitekttävling för att förnya stadens viktigaste offentliga rum, Stortorget, för att skapa en attraktiv plats för handel, kultur, rekreation och sociala kontakter. I omgestaltningsuppdraget ingick bland annat att ersätta en befintlig, ombyggd och sliten paviljong ritad av stadens gamla stadsarkitekt Hanna Victorsson i slutet av 1960-talet.

Tävlingen vanns av Thorbjörn Andersson och PeGe Hillinge på Sweco architects som fick i uppdrag att rita vidare och år 2017 var Karlshamns nya Stortorg färdigprojekterat.

Men i samband med bygglovet försenades planerna och under tiden gjorde de som var kritiska till torgförnyelsen, framförallt fastighetsägarna som månade om parkeringsplatserna, sina röster hörda. Och planerna på att genomföra omgörningen lades ner, vilket bland andra stadsarkitekten Emina Kovacic beklagade.

Nu har kommunfullmäktige fattat beslut om att endast uppföra en ny paviljong i Hanna Victorssons anda, placerad på samma plats som den gamla och ritad av Bjartmar och Hylta arkitekter i Lund.

– Vi anser just nu inte ha det utrymmet i budgeten som en totalrenovering av torget, dess omgivningar och torgbyggnad skulle kräva, säger Marie Sällström (S), ordförande i kommunfullmäktige.

Thorbjörn Andersson.

Beslutet fick Thorbjörn Andersson att fatta pennan och skriva ett debattinlägg som publicerades i Blekinge läns tidning, BLT, den 6 maj. Thorbjörn Andersson tycker att det är viktigt att Karlshamnsborna blir informerade om vad de går miste om. ”När nu stadens styre efter många turer bestämmer sig för att lägga ner drömmen om ett nytt Stortorg och i stället rusta befintlig paviljong så är det en stadsbyggnadsförlust för hela staden”, skriver han tillsammans med kollegan PeGe Hillinge och listar bland annat förlusten av en ny helhetslösning, ett torg för människor istället för bilar och en bättre placering av torgets paviljong.

Enligt Thorbjörn Andersson är det allt för vanligt att bra projekt läggs ner med förklaringen att ”det blev för dyrt”.

– När starka aktörer i små kommuner motarbetar blir det jobbigt för politikerna och den lätta vägen ut blir att släppa alltihop med argumentet att det blev för dyrt. Då måste vi arkitekter stå på oss och berätta att det inte är arkitektur som är dyrt. Vi hade kunnat arbeta om tävlingsförslaget till rätt nivå, säger han.

Mer att läsa