Nyheter

Kaosbelysning ska hjälpa polisen i Göteborg

20 augusti 2019

När Brunnsparken rustas upp för att bli en tryggare plats överdimensioneras belysningens kapacitet. Tanken är att polisen ska kunna stävja oroligheter och kriminalitet genom att dränka parken i ljus.

Annons
Annons
Illustration White arkitekter

Brunnsparken, en av landets största hållplatser för kollektivtrafik, rustas upp. Sedan tidigare finns kameraövervakning och nu får polisen möjlighet att dra på extra belysning.

Att tillfälligt öka ljuset på offentliga platser kallas ibland för kaosbelysning och används på flera håll i landet, bland annat i Kalmar, Örebro och Helsingborg. I samband med upprustningen av Brunnsparken testas systemet för första gången i Göteborg.

– Det handlar om att polis och räddningstjänst får tillgång till en speciell app för att öka ljusstyrkan inom en radie som de själva bestämmer, säger Lars Ocklund på trafikkontoret i Göteborg.

I dagsläget kan Göteborgs stad reglera omkring 20 procent av all gatubelysning på armaturnivå, och målet är att det ska gälla all belysning i framtiden. När varje lampa styrs minskar kostnaderna för energi och underhåll.

Annons
Annons

Men för att få extra stark belysning krävs armaturer med större effekt – och från och med nu ska all ny belysning som monteras i staden överdimensioneras.

– Om 70 procent av kapaciteten används har blåljuspersonal tillgång till ytterligare 30 procent, säger Lars Ocklund.

I åtgärdsprogrammet för en tryggare stadsmiljö inom Vallgraven ges Brunnsparken, Nordstan och Kanaltorget högsta prioritet.

Upprustningen av Brunnsparken, som gestaltats av White arkitekter, pågår fram till nästa sommar. Bland annat ska färre träd och upphöjda planteringar ge bättre siktlinjer och bidra till att parken upplevs som ljusare och tryggare.

– Miljön är utformad för att vara omhändertagande. Jag tror inte att kaosbelysningen har betydelse för känslan av trygghet, den är till för att hjälpa polisen i besvärliga situationer, säger Beata Löfmarck på park- och naturförvaltningen.

Annons
Annons

Author no image

Elisabeth Klingberg

Gå till nästa artikel