Nyheter

Jubileumsprofessur ska främja miljötänk

15 september 2021

Lunds tekniska högskola, LTH, inrättar en professur med inriktning på energieffektivt byggande. Detta efter en donation i samband med högskolans 60-årsjubilieeum.

Annons
Foto Kennet Ruona

A-huset vid Lunds Tekniska Högskola.

Donationen kommer från Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur och omfattar 10 miljoner kronor. Pengarna går till att finansiera professuren under fem år.

– Det passar väldigt fint inför att vi fyller 60 år i år. Stiftelsens donationer har tidigare möjliggjort att LTH kunnat utveckla masterprogrammet i energieffektivt byggande och det känns roligt att de nu ser att vårt arbete inom området varit gott och vill utveckla det vidare, säger Annika Olsson, rektor för LTH.

Tjänsten kommer att inrättas på avdelningen för Energi- och Byggnadsdesign. Nu ska professuren annonseras och förhoppningen är att tjänsten ska vara tillsatt 2022.Huruvida den framtida professorn kommer att undervisa på arkitektutbildningen beror på dennes kompetens, erfarenhet och forskningsområde, säger Annika Olsson.

Annons

Annika Olsson, rektor för LTH. Foto: Kennet Ruona

– Framförallt är det viktigt att få en ledare som kan vidareutveckla de unga och hela området energieffektivt och hållbart byggande. Vi vill att professuren ska bidra till forskning, utbildning och samverkan med samhället. Det är jätteviktigt att donationen bidrar till att synliggöra LTH:s position på området, där vi ligger långt fram i både undervisning och forskning, säger Annika Olsson.

Josef Svenberg

Gå till nästa artikel