Nyheter

JO-anmäld stadsarkitekt: ”Jag måste reagera”

14 december 2018

En tomatodlings planerade expansion utanför Karlshamn har inte fallit i god jord hos dess grannar. Stadsarkitekten Emina Kovacic har välkomnat debatten, men fick nog när ett flygblad med felaktig information delades ut. Nu har sex Mörrumsbor anmält henne till JO.

Annons
Foto Leila Rudelius

Karlshamns stadsarkitekt Emina Kovacic.

I Mörrum, strax väster om Karlshamn, ligger Sveriges nästa största tomatodling – Elleholms Tomatodling AB. Företaget planerar för en stor expansion och siktar på att fördubbla den nuvarande ytan på 60 000 kvadratmeter. Därför ligger nu ett förslag till detaljplan hos kommunen.

Grannar till tomatodlingen har protesterat mot förslaget. De menar att expansionen kommer ha för stor påverkan på området som är klassat som ett riksintresse. I syfte att driva opinion har de också delat ut ett flygblad. Där refererar de till kommunens översiktsplan och varnar för att området runt Mörrumsån kan vara belägrat med tomatodlingar år 2030.

– Det här är inte okej. Jag älskar medborgardialog och brinner för demokratin. Men när det cirkulerar en bild med helt felaktig information mitt i en demokratisk process måste jag reagera, säger Emina Kovacic.

Annons

I lokala medier och på kommunens hemsida har hon kallat tilltaget med flygbladet för ansvarslöst och varnat för fejknyheter. Enligt Emina Kovacic finns det ingen substans bakom det som framgår i flygbladet. Detaljplanen som kommunen behandlar nu rör endast ett växthus. Och även om kommunen i sin översiktsplan lobbar för mer tomatodling är det inte i närheten av den mängd som flygbladet ger sken av.

– Det handlar om att vi måste säga ifrån i tid. Den här gången handlar det om felaktig information kring en detaljplan för ett växthus, nästa gång kan det vara något betydligt allvarligare. Alla ska ha rätt att bilda sig en egen uppfattning. Men vi måste vara försiktiga och se till att det vi sprider är förankrat i verkligheten, säger Emina Kovacic.

Det handlar om att vi måste säga ifrån i tid. Den här gången handlar det om felaktig information kring en detaljplan för ett växthus, nästa gång kan det vara något betydligt allvarligare

Grannarna till tomatodlingen tycker att Emina Kovacics agerande är olämpligt och upplever att hon försöker tysta detaljplanens kritiker. De har därför valt att anmäla stadsarkitekten till JO.

– I sin roll som tjänsteman anser vi att hon har överreagerat. Vi hade önskat att hon tog kontakt med oss direkt i stället för att gå ut i media, säger Katrin Arvidsson, en av de sex Mörrumsbor som står bakom JO-anmälan.

De menar också att det framgår tydligt i flygbladet att inget är beslutat och att illustrationen bara är ett exempel på vad som kan bli verklighet i framtiden om inte Mörrumsborna engagerar sig nu.

Annons

–  De satsar på att bli den största tomatodlingen i Sverige och kommunen vill att tomater från Elleholm ska vara kända i hela landet, då kommer det krävas mer yta än den detaljplanen som är ute nu. Vi upplever att stadsarkitekten har förvanskat den information som vi har försökt sprida. Man får hoppas att hon är opartisk, men det har inte känts så när hon gått ut så hårt, säger Katrin Arvidsson.

Nu inväntar Mörrumsborna och stadsarkitekten svar på om JO kommer ta upp frågan.

Under tiden fortsätter arbetet med detaljplanen.

– Jag välkomnar JO-anmälan. Det är bra att det prövas i sann demokratisk anda, säger Emina Kovacic.

Anton Andersson

Gå till nästa artikel