Nyheter

Inredningsarkitekturens kärna i ny kurs

24 april 2019

I höst ges en kurs i fördjupad rumsgestaltning på HDK Steneby för första gången.

Annons
Foto Natalie Greppi

Till hösten startar en distanskurs i rumsgestaltning på HDK Steneby i Dals-Långed.

Som ett första steg i en process att bygga upp en kunskapsbas kring den möbeldesignutbildning som finns på HDK vid Steneby i Dals-Långed ges i höst kursen Materialitet i det upplevda rummet. Torsten Hild som är professor i design på HDK driver kursen tillsammans med inredningsarkitekten Gertrud Olsson.

– Inredningsarkitektur är en kompetens som efterfrågas, samtidigt som det finns väldigt få utbildningsplatser till inredningsarkitektutbildningar. Därför tror vi att en fördjupningskurs i rumsgestaltning kan vara välkommen. Det här kan vara ett sätt att närma sig området för andra arkitektkategorier, säger Torsten Hild.

Torsten Hild

Annons

Under grundutbildningarna i inredningsarkitektur och arkitektur ingår rumsgestaltning som kärnämne men integrerat i projekten där också andra aspekter som ekonomi, säkerhet, funktioner och målgrupper är viktiga delar.

– Inredningsarkitekter säger ofta att det saknar kurser som riktar sig till dem och fördjupar sig i inredningsarkitekturens ämnen. Vi på HDK vid Steneby bedömer att det kunde vara intressant att få fördjupa sig specifikt i rumsgestaltning, eftersom det är vår paradgren.

Kursen ska drivas på distans med både teori och praktik och med fyra tillfällen av workshops på plats i Steneby. Istället för projekt i den form som görs på arkitekturskolorna ska kursen innehålla renodlade rumsgestaltningsövningar där materialitet betonas.

– De senare åren har vi börjat prata allt mer om hur materialen påverkar vår rumsupplevelse. Vi kommer att utgå bland annat från arkitekten Juhani Pallasmaas bok Eyes of the skin, som behandlar betydelsen av materialens egenskaper för hur vi upplever rummet.

Kursen vänder sig främst till olika kategorier av arkitekter, men också till andra som arbetar med rumsgestaltning i sitt yrke, som scenografer och fotografer.

– Det är vanligt att arkitekter tar inredningsuppdrag och för dem är det bra med en fördjupning i ämnet. Det är viktigt att vi håller nivån på inredningsarkitekturen uppe.

Annons

Han är noga med att poängtera att kursen inte räcker för att bli inredningsarkitekt.

– Vi inredningsarkitekter har en specialkunskap och det vill vi lyfta fram. Det är enormt många parametrar i ett projekt att hålla samman. Med kursen vill vi stärka ämnet rumsgestaltning. Det kan höja värdet av ämnet inredningsarkitektur. Det är svårt att göra en riktigt bra inredning.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel