Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Hon vill lyfta fram naturens positiva kraft

För drygt åtta år sedan bestämde sig Anna Åshage för att byta spår i livet. Efter nära 15 år i telecombranschen, där hon egentligen hamnat av en slump, ville hon i stället jobba med hälsa, trädgård och design.

Anna Åshage är landskapsarkitekt specialiserad inom miljöpsykologi och hälsofrämjande design.

Forskningen visar allt tydligare att vår hälsa påverkas positivt av att vara ute i naturen.

– Jag kände en frustration över att vi inte använder den forskningen mer. Jag kom till en punkt att om jag ska göra något åt det här måste jag göra det nu, säger hon och fortsätter:

– Jag har alltid använt trädgård som meditativt verktyg för återhämtning.

Anna Åshage studerade till trädgårdsmästare med inriktning hälsa och design i Gävle. Efter tre år på utbildningen läste hon en master inom landskapsarkitektur med fokus på miljöpsykologi i Alnarp.

Redan under studietiden på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, blev hon involverad i ett projekt i Täby när kommunens landskapsarkitekter ville ha hjälp från forskningen för att bygga en hälsopark baserat på forskningsresultat.

– Vi, forskare och landskapsarkitekter tillsammans, såg att ambitionerna i det projektet inte gick att genomföra på den platsen, vilket var en av slutsatserna i den första delen av samarbetsprojektet. Nu har vi tagit ett större perspektiv och tittar på en större yta i Täby som vi tänker ska kopplas ihop till ett hälsostråk, säger hon.

Hon är kvar på kommunen och arbetar med forskning på SLU som syftar till att översätta kunskap om naturens hälsofrämjande effekter till evidensbaserade designprocesser vid utveckling av hälsofrämjande utemiljöer.

– Det är fantastiskt att få jobba i det här sammanhanget där man kan testa, utvärdera och tillämpa kunskaperna i verkligheten, säger Anna Åshage.

Mer att läsa