Nyheter

Tatjana Joksimović kan bli ny ordförande

25 september 2018

Arkitekt Tatjana Joksimović nomineras till ny ordförande för Sveriges Arkitekters styrelse. ”Det är viktigt att tänka långsiktigt i det snabba tempo som vår bransch befinner sig i”, säger hon.

Annons
Annons
Foto Jonas Malmström

Tatjana Joksimović är planchef på Länsstyrelsen i Stockholm.

Om valberedningen får som den vill väljs Tatjana Joksimović till ny ordförande för Sveriges Arkitekter på stämman den 24–25 november. Idag är hon planchef på Länsstyrelsen i Stockholm, hon har lång erfarenhet av planarbete inom kommuner och av arbete för jämställdhet och mångfald.

Hur ser du på frågan om att bli Sveriges Arkitekters ordförande?

– Det här är drömposten för mig, men jag hade inte trott att en arkitekt som valt att jobba administrativt och att stötta andra arkitekter, skulle kunna få en sådan fråga. Det är ett hedersuppdrag och ett stort ansvar. Jag har tackat ja och nu är det upp till medlemmarna att säga sitt på stämman.

Annons
Annons

Vad gör dig till en bra ordförande?

– Jag har gjort resan från att vara helt ny i Sverige, finslipat och utvecklat mina kompetenser och ledarskap, till allt jag står för och kan idag, från att hantera besvärliga samtal till att leda och inspirera människor och att delta i offentliga samtal. Jag tror att jag kan bidra med många perspektiv.

Vilken erfarenhet har du av fackligt arbete?

På Göteborgs stadsbyggnadskontor 2010 var jag med i löneförhandlingsdelegationen. Jag såg skevheter kring lönerna och förklarade oskäliga skillnader, som kön och utländsk bakgrund, för min arbetsgivare som kom tillbaka med en plan för att rätta till lönegapet. Vi diskuterade också behovet av en stadsarkitekt med ledningen vilket resulterade i att rollen återinfördes.

 Hur har din erfarenhet av fackligt arbete påverkat ditt arbete som chef?

– Jag insåg att jag som ledare kunde samtala med mina fackliga kollegor om frågor som lika lön för lika arbete och en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren har ett viktigt ansvar för göra arbetsplatsen mer attraktiv genom att skapa bra villkor och förebygga ohälsa. Alla kan vara vinnare när man diskuterar ambitionsnivå och prioriteringar.

Annons
Annons

Vilka fler erfarenheter tar du med dig in i ordföranderollen?

– Jag var vice ordförande 2014–2016 i det nyinrättade utskottet Arkitekt(h)en, Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Vi har granskat Sveriges Arkitekters verksamhet och diskuterat hur förbundet kan jobba för att bredda normerna i branschen och att förebygga särbehandling utifrån diskrimineringsgrunderna. Det är ett arbete vi kommer att fortsätta bevaka i styrelsen

Vilka frågor vill du driva som ordförande?

– Först ska vi invänta stämmans beslut om verksamhetsprogrammet, men jag vill gärna arbeta med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och att vi är ännu mer lyhörda för medlemmar som står utanför arbetsmarknaden och för psykosociala påfrestningar på arbetsplatser och skolor. Vi ska stötta arkitektföretagen i olika skeden av utvecklingen och se över forskning och innovation för att möta samhällsutmaningar, som bostadsbristen och ökad polarisering i samhället. Min roll som ordförande blir att hålla samman alla bitar och att förmedla den nytta som arkitekter kan bidra med i samhället och i den offentliga debatten.

Både du och Fredrik Drotte, som nomineras till vice ordförande, har främst erfarenhet från planarbete i kommuner. Vilken betydelse har det?

– Vi är båda bra på att hantera samhällskonflikter. Det är viktigt att tänka långsiktigt i det snabba tempo som vår bransch befinner sig i. Vi har också en hel styrelse med både breda kunskaper och spetskompetenser så jag tror att vi kommer att komplettera varandra väl.

Annons
Annons
Tatjana Joksimović

Tatjana Joksimović är arkitekt SAR/MSA med arkitektexamen 2002 vid Belgrads universitet och en teknologimagisterexamen vid Chalmers tekniska högskola 2006 samt utbildningar i ledarskap från Sveriges Arkitekter och Bergs.

Hon har drivit eget företag som arkitekt men främst arbetat med plan- och bygglovsfrågor i Göteborg, Malmö, Nynäshamn och Stockholm. Sedan 2014 är hon planchef på Länsstyrelsen Stockholm, leder enheten för planfrågor och är chef för 20 medarbetare. Har tidigare varit engagerad i Kvinnors Byggforum, som styrelseledamot 2013 och med delat ordförandeskap 2014–2016. Ledamot och vice-ordförande 2015–2017 i Arkitekt(h)en, Sveriges Arkitekters då nyinrättade utskott för jämställdhet och mångfald.  Verksamhetsrevisor för Sveriges Arkitekters verksamhet 2017–2018.

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel