Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Högt till tak när Sveriges paviljong öppnar i Dubai

Ett år sent, men på fredag öppnar till slut världsutställningen Expo 2020 i Dubai, med en svensk paviljong så gott som helt byggd i trä och med fokus på hållbarhet.

De 18 meter höga trädstammarna i den svenska paviljongen bär upp en serie “trädkojor”, som tillsammans bildar en konferensanläggning. Ansvarig arkitekt: Alessandro Ripellino.

191 länder deltar när Expo 2020 slår upp portarna under temat “Connecting Minds – Creating the Future”. Världsutställningen pågår i 182 dagar och delas upp i tre områden, möjligheter, mobilitet och hållbarhet.

Den 2 300 kvadratmeter stora svenska paviljongen sorterar under hållbarhet och har ritats av Ripellino arkitekter – nu en del av Reflex arkitekter – tillsammans med Studio Adrien Gardère och Luigi Pardo Architetti.

– Vår arkitektur har skogen som en metafor för ekosystemet där organismerna samverkar till att skapa hållbart liv och överleva svårigheter. Det känns högaktuellt. Inte minst med tanke på pandemin och vilka möjligheter samskapande ger, säger Alessandro Ripellino och drar paralleller till utvecklandet av vaccin mot covid-19.

Alessandro Ripellino

Paviljongen tar just formen av en stiliserad skog, med hundratals 18 meter höga rundsvarvade tallar från Dalarna, som bär upp en konferensanläggning. Så gott som allt är helt byggt i trä.

– Även bortom metaforen handlar det om en stark arkitektur, ett spel mellan skuggor och ljus som letar sig ned i paviljongen som relaterar till relationen som vi människor har till skogen, säger Alessandro Ripellino.

När utställningen till slut blir av sker det ännu i skuggan av pandemin. Alessandro Ripellino väntar sig ett något reducerat deltagarantal men säger att det fysiska mötet trots allt är viktigt, också i samtal om klimatfrågan. Han flyger själv ned för att tala på invigningen.

– Hör och häpna, vi arkitekter får också prata. Vi är inbjudna att berätta om arkitekturen, förklara vårt statement. På så sätt är det också ett bevis på det hållbara, möjligheten att skapa i trä, och potentialen Sverige har. Det ska bli jättespännande att se hur det tas emot.

Mer att läsa