Nyheter

Hennes uppdrag: göra landet bättre på att välja trä

26 oktober 2018

Materialet har hon alltid känt starkt för. I dag drivs hon också av ett brinnande klimatengagemang. Arkitekten Jessica Becker är projektkoordinator för Trästad Sverige och reser landet runt för att ge Sveriges kommuner svart bälte i träbeställning.

Annons
Annons
Foto Press

Arkitekten Jessica Becker är föreningen Trästad Sveriges projektkoordinator.

En stor del av sina dagar spenderar Jessica Becker på resande fot. Uppdraget att driva utvecklingen inom det industriella träbyggandet framåt, som regeringen stöttar med sex miljoner kronor 2017–2019, löser man inte på kammaren. För att inspirera måste man möta, moderera och samverka med alla möjliga aktörer ute i landet.

Jessica Becker berättar att hon också lägger stor vikt vid att stärka kommunerna i deras roll som beställare.

– Jag upplever att det saknas kunskap kring hur mycket makt de faktiskt har. Planmonopolet gör att kommunerna har stora möjligheter att påverka vad som ska byggas. Jag försöker hjälpa dem att gå från att vara materialneutrala till att bli materialspecifika.

Annons
Annons

Regeringen har varit tydlig i att storskaligt byggande i trä kommer vara en viktig del i resan mot ett klimatsmartare samhälle.

– Ska vi arbeta mot en cirkulär ekonomi så pekar allt mot skogen som råvara. Det finns ingen annan resurs som vi kan använda på det sättet, säger Jessica Becker.

Enligt henne har materialet de senaste åren gått från att vara delvis bortglömt till att befinna sig på stark frammarsch. Att släppa ritandet och gå över till koordinatorrollen tycker hon har varit väldigt givande.

– Jag har alltid brunnit för trä men nu är även klimatet en stor anledning till att jag vill vara med och driva den här frågan.

Hur är det med din egen klimatångest?

– Den finns där absolut, även på ett privatplan. Därför känns det extra viktigt att få jobba med det här i en så stor skala.

Annons
Annons
Author no image

Anton Andersson

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel