Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Helsingborg och MIT ska studera invånarnas trygghet med hjälp av AI-modell

Helsingborgs stad inleder ett nytt samarbete med det amerikanska universitet MIT. Tillsammans ska de nå fördjupad kunskap om tryggheten i det offentliga rummet.
– Jag tror att det är en av vår tids viktigaste stadsutvecklingsfrågor, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare och landskapsarkitekt.

Martin Hadmyr.

Forskningsinitiativet Senseable city lab vid Massachusetts institute of technology har tagit fram en AI-modell som kan identifiera otrygga platser. Datan bygger bland annat på ett stort antal intervjuer och gatuvyer från Google maps. Nu ska modellen sättas på prov på svensk mark. Helsingsborgs bidrag blir de parametrar som den artificiella intelligensen saknar, till exempel lokal olycks- och brottsstatistik.

– Oavsett hur väl vi planerar våra stadsrum, så kommer de inte att användas om de känns otrygga. Det här samarbetet kommer att ge oss en grund att stå på i vårt arbete med att utveckla vår stad, säger Martin Hadmyr.

Han är noga med att betona att det inte kommer handla om något storebrorexperiment; det är alltså inte tal om någon kameraövervakning eller spårande av enskilda individer.

– Jag tror vi bara precis har börjat nosa på vad vi kan göra med den här typen av datadriven forskning. Jag hoppas verkligen att den kan ge oss de hjälpmedel vi behöver för trygghetsfrågan är så otroligt komplex, säger Martin Hadmyr.

Arkitekten Carlo Ratti leder Senseable city labs arbete. Han ser fram emot samarbetet med Helsingborgs stad.

Carlo Ratti

– Helsingborg är en av de mest innovativa städerna i Europa, och har som mål att skapa en smartare stad som inte bara är fokuserad på effektivitet utan snarare livskvalitet. Det ligger helt i linje med vårt uppdrag som kombinerar forskning, teknik och design för att skapa bättre städer, säger Carlo Ratti.

Utöver Googles gatuvy så kommer Senseable city lab också använda sig av visuell data från till exempel Instagram. Genom att kombinera sin data med Helsingborgs stads hoppas labbet att det ska gå att upptäcka platser där det finns utrymme att förbättra säkerheten.

Mer att läsa