Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Här är vinnarna i svenska Europan

Tre svenska kommuner deltog i Europan 16, den senaste upplagan av den europeiska tävlingen för arkitekter under 40 år. Nu är vinnarna utsedda.
– Vi har premierat de förslag som är förankrade i platsen, säger juryns ordförande Bengt Isling.   

Vinnarförslagen på tävlingstomterna i Karlskoga, Varberg och Västerås är alla skapade av internationella team.

Temat för Europan 16 har handlat om hållbarhet med betoning på naturliga kretslopp, att möta klimatförändringar och att skapa inkluderande och jämlika städer: Living cities, metabolic citalities – inclusive vitalities. 45 bidrag lämnades in för de tre svenska tomterna.

– Det är tydligt att klimat- och miljöfrågorna har slagit igenom på bred front. I princip alla förslag arbetar seriöst med klimataspekten, säger landskapsarkitekten Bengt Isling, som är juryns ordförande.

I Karlskoga planeras en ny station för Nobelbanan, järnvägen som ska gå mellan Stockholm och Oslo. Området kring stationen ska utvecklas till ett blandat bostadsområde som kopplas samman till övriga staden och landskapet. Uppgiften i Varberg har varit att omvandla en 2,6 kilometer lång trafikled till en inkluderande livs- och boendemiljö som binder befintliga stadsdelar med ett framtida utvecklingsområde, vilket är i linje med kommunens strategi att förtäta stadsnära områden. Tävlingsområdet i Västerås ska bli en helt ny stadsdel där utvecklingen ska ske under mer än två decennier. Uppgiften har därför varit att ta fram lösningar som är flexibla under hela processen.

– De förslag vi i juryn har premierat har utgått från det existerande landskapet och förutsättningarna på platsen och sedan gestaltats i tydliga arkitektoniska uttryck. Vi premierade också de som byggde ihop gammalt och nytt och i stadens skala, säger Bengt Isling.

Anders Johansson är ordförande för Europan Sverige och också han ser gemensamma nämnare i förslagen.

– Närvarande i alla de vinnande förslagen är att de väver in klimat- och resursfrågorna i sina lösningar och att de har arbetat med integration. Det har efterfrågats i tävlingsprogrammet men det är också något som ligger i tiden, säger Anders Johansson.

Prisutdelningen sker på Arkdes i Stockholm den 19:e januari och det blir första gången kommunerna träffar vinnarna. Enligt reglerna i Europan måste kommunen upphandla vinnarna men kan också handla upp fler av de prisade förslagen. Det svenska sekretariatet för Europan diskuterar detta med kommunerna efter prisutdelningen. Bland förstapristagarna kommer deltagarna från Italien, Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Bland andrapristagare och hedersomnämnanden placerade sig svenska arkitekter och de kan därför också komma att bli aktuella för kommunerna att samarbeta med.

–  Den fortsatta processen beror på både förutsättningar och politiskt läge i de olika kommunerna. Det är också olika tidsperspektiv på utvecklingen för de olika tomterna och det påverkar det fortsatta arbetet, säger Anders Johansson.

Vinnare i Europan 16:

Karlskoga:

Embrace Karlskoga av landskapsarkitekterna Corne Strootman och Christiaan Smits från Nederländerna. De föreslår en stadsdel som omfamnar både landskapets och befintliga byggnaders kvaliteter.

 

Varberg:

Make the backs fronts (again) av arkitekterna Marta Benedetti, David Vecchi, Davide Fuser, Maria Letizia Garzoli och Davide Maggio från Italien. Förslaget handlar om att omvandla en trafikbarriär till en stadsgata.

 

Västerås:

Vitality av Wolfram Meiner (arkitektstuderande), Katharina Ipsen (arkitekt) och Pino Heye (student i stadsplanering) från Tyskland, Cécile Kermaïdic (arkitektstuderande) från Frankrike och Tecla Spruit (antropolog) från Nederländerna. De föreslår ett antal paviljonger som del av en transformativ stadsbyggnadsprocess.

Runner up och hedersomnämnanden:

Två lag med svenska arkitekter har placerat sig i tävlingen. Förslaget Landscapes of encounters blir så kallad runner-up, andrapristagare, för tomten i Västerås. Bakom förslaget står arkitekterna Marcus Andersson, Klara Wahlstedt, Matilda Hansson Jessen och Mats Andersson. För tomten i Västerås får förslaget Making space ett specialomnämnande. Bakom förslaget står de svenska arkitekterna Mattias Dahlberg och Anton Lindström, samt Anna Paola Busnardo från Italien.

Mer om vinnarförslagen finns på Europans hemsida.

Mer att läsa