Nyheter

Tre nya kommuntoppar utsedda

7 december 2018

Nya förvaltningschefer i Sundsvall, Halmstad och Varberg toppar veckans rapport om kollegor som klivit vidare i jobbkarriären.

Annons
Annons
Foto Conny Palmqvist

Magnus Ydmark blir ny stadsbyggnadsdirektör i Sundsvalls kommun. Han är landskapsarkitekt och kommer närmast från Helsingborgs stad där han de senaste åren varit chef för samhällsplanering.

Lisa Rönnberg har rekryterats som ny samhällsbyggnadschef i Halmstads kommun. Hon är landskapsarkitekt och har tidigare arbetat som samhällsbyggnadschef i Båstad och i Östersunds kommun.

Cecilia Strömer har rekryterats som ny förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret i Varbergs kommun. Hon är planeringsarkitekt och har de senaste åren arbetat inom Göteborgs stads förvaltningar och bolag.

Molly Möller är ny inredningsarkitekt på Cedervall arkitekter. Honär utbildad vid Konstfack och kommer senast från Nyréns arkitektkontor.

Edyta Swiatek är ny arkitekt på Cedervall arkitekter. Hon är utbildad vid Chalmers och kommer senast från Sweco.

Vahid Sabouri är ny arkitekt på Cedervall arkitekter. Han är utbildad vid Konsthögskolan i Esfahan, Iran och kommer senast från Tengbom.

Gabriella Karlén är ny arkitekt på Cedervall arkitekter. Hon är utbildad vid KTH och kommer senast från Verket arkitekter.

Lian Yupeng är ny arkitekt på Cedervall arkitekter. Han är utbildad vid Chalmers och kommer senast från White arkitekter.

Raphael Le Gall är ny arkitek tpå Cedervall arkitekter. Han är utbildad vid Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris la Vilette och kommer senast från White arkitekter.

Cagil Kayan Widegren är ny arkitekt på Cedervall arkitekter. Hon är utbildad vid Chalmers och kommer senast från White arkitekter.

Sandra Björklin är nyexad arkitekt på Cedervall arkitekter. Hon är utbildad vid KTH.

Sanna Trotsman är nyexad inredningsarkitekt på Cedervall arkitekter. Hon är utbildad vid Konstfack.

Simon Gulve är ny landskapsarkitekt på Cedervall arkitekter. Han är utbildad vid SLU.

 

Author no image

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel