Nyheter

Här är kollegorna som fått nya jobb

14 juni 2019

Nyrekryteringar på Strategisk arkitektur, Arx arkitekter, Link, WSP, Radar, Sweco samt Krook och Tjäder. Detta och en ny stadsarkitekt i Ängelholm finns i veckans rapport om arkitekter på nya tjänster.

Annons
Annons

Axel Bergholm är ny inredningsarkitekt på Strategisk arkitektur, i teamet Interiör Arkitektur. Han kommer närmast från Konstfack.

Veronika Borg, landskapsarkitekt och stadsplanerare, har rekryterats till Arx arkitekter. Hon går in som 50 procents delägare i bolaget som startades av Anna Rex våren 2018. Veronika Borg kommer närmast från Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Annons
Annons

Mikael Stenqvist har rekryterats till Link arkitektur för att leda arbetet med koncernens nya tävlingsorganisation i Sverige. Han kommer närmast från Tham och Videgård arkitekter där han har arbetat som kontorschef i fyra år. Dessförinnan arbetade han tio år på White arkitekter.

Anna Rosquist är ny landskapsarkitekt på WSP i Göteborg. Hon kommer närmast ifrån studier på Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna, Uppsala och praktiserade under utbildningen på Tengbom i Stockholm.

Ella Fröling är nyanställd medarbetare på WSP i Göteborg. Hon är nyutexaminerad landskapsarkitekt från SLU Ultuna och har tidigare praktiserat på Trafikkontoret Stockholms stad.

Annons
Annons

Clara Sandell är ny arkitekt på Radar arkitektur och planering.Hon har arkitektexamen från LTH och har praktiserat på Fojab i Malmö.

John Bogren är ny arkitekt på Radar arkitektur och planering. Han har praktiserat på Markgren arkitektur i Göteborg.

Sara Wik är ny arkitekt på Sweco architects i Falun. Hon kommer närmast från Hedemora kommun.

Annons
Annons

Linnea Eriksson är ny arkitekt på Sweco architects i Falun. Hon kommer närmast från Projektengagemang i Stockholm.

Isabel Huszar är ny medverkande arkitekt på Sweco architects i Malmö. Hon är certifierad sakkunnig i tillgänglighet TIL2 och kommer närmast från NP arkitekter i Ystad.

Ida Ahlgren har börjat som inredningsarkitekt på Krook och Tjäder i Uppsala. Hon kommer närmast från Tengbom i Uppsala.

Annons
Annons

Pernilla Magnusson Theselius är ny stadsarkitekt i Ängelholm. Hon kommer närmast från jobbet som arkitekt och landskapsarkitekt på Malmö stad.

Author no image

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel