Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Här är de nya statsråden med arkitekturansvar

Under de senaste fyra åren har en miljöpartistisk trio haft ansvar för arkitekturfrågorna i regeringen. Och så blir det även kommande mandatperiod, men med tre nya namn. Amanda Lind blir ny kulturminister, Per Bolund ny bostadsminister, och Isabella Lövin ny miljö- och klimatminister.

Amanda Lind, Per Bolund, Isabella Lövin.

Inför måndagens regeringsbildning handlade mycket av spekulationerna om Miljöpartiet, som tidigare haft sex ministerposter, skulle få behålla alla. Och när statsminister Stefan Löfven presenterade sin regering visade det sig att de numera bara blir fem. Men Miljöpartiet har fortfarande full kontroll över arkitekturfrågorna i regeringen.

I den 18 sidor långa regeringsförklaringen som statsministern i dag presenterade handlar ett stycke om bostadsfrågorna. Men ordet arkitektur nämns inte en enda gång. Istället är det fokus på att bygga billigt och snabbt.

– Det är många ord som inte nämns i regeringsförklaringen, det behöver inte betyda att de inte händer saker på de områdena. Arkitekturen är en otrolig viktig fråga, inte minst för att vi ska kunna bygga attraktiva bostäder som människor är stolta över, säger den nya bostadsministern Per Bolund (MP). Han var tidigare finansmarknads- och konsumentminister.

Under våren 2018 lade de tre miljöpartistiska ministrarna med ansvar för arkitekturfrågorna fram en arkitekturproposition, vars mål antagits av riksdagen. Där står bland annat att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden, och att estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas.

– Under den förra mandatperioden gjorde vi mycket bra för arkitekturen, och det ska vi fortsätta prioritera. För mig är god arkitektur en förutsättning för att vi ska kunna bygga bort bostadsbristen och bygga kvalitativt, säger Per Bolund.

Många pratar om vikten av att bygga snabbt och billigt. Hur ska det kombineras med att bygga kvalitativt?

– Jag har helt övertygad om att det går att kombinera att bygga mycket och att bygga bra. Bygger vi hus som har hög kvalitet minskar det också miljöbelastningen. Ska vi nå klimatmålen måste vi både minska klimatavtrycket från bostäderna och se till att de står kvar länge, säger Per Bolund.

I regeringsförklaringen nämns ökat byggande i trä som en av åtgärderna för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

– Trä är en fantastisk resurs som vi har i Sverige. Med våra goda kunskaper om träbyggande har vi en fenomenal chans att minska behovet av ändliga råvaror som betong och istället öka användandet av den förnybara råvaran trä. Där hoppas jag verkligen att vi kan lägga i ytterligare en växel, säger Per Bolund.

Slutligen, har du själv något favoritexempel på god arkitektur?

– Oj, det var en svår fråga. Det finns väldigt många vackra hus.

Har du inte någon personlig favorit?

– Ehhh (lång tystnad). Inget som jag kan komma på på rak arm. Jag återkommer gärna i frågan.

Mer att läsa