Nyheter

Här är arkitekturen som kommunerna prisar

14 februari 2019

64 av landets kommuner delar ut egna pris för att uppmärksamma arkitektur och byggande, visar Arkitektens undersökning. Det är betydligt fler än för två år sedan. Gotland hör till dem som har delat ut sitt pris för första gången.

Annons
Foto Karl Melander

Christian Hegardt är stadsarkitekt på Gotland som delat ut pris till ombyggnaden av Sävehuset, en 1970-talsbyggnad.

Kommunernas svar på frågan om de delar ut något pris i arkitektur, stadsbyggnad, stadsmiljö eller liknade visar att det är allt fler som gör det. År 2016 var det endast 50 kommuner som svarade att de har ett eget pris. Nu är det 14 fler. Andelen har alltså ökat med närmare 30 procent.

Kommunernas svar på frågan om de delar ut något eget arkitekturpris.

Utöver de 64 kommuner som idag uppger att de har ett pris, finns dessutom ytterligare några kommuner som har planer på att införa ett. Bland dem finns till exempel Nykvarn.

Annons

– Vi kommer att ta fram ett arkitekturprogram under kommande mandatperiod och i samband med det kan det säkert diskuteras om vi ska börja att dela ut priser i arkitektur, säger Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef i Nykvarn.

Vissa kommuner delar ut sina priser varje år medan andra låter det gå några år emellan – helt enkelt för att det inte byggs så mycket hos dem.

Av de 43 kommunpriser som hittills delats ut för 2018 handlar åtminstone tolv stycken, det vill säga nästan 30 procent, om byggnadsvårds- eller ombyggnadsprojekt.

– Det finns en förkärlek hos såväl medborgare som politiker i kommunen att gilla bevarandeprojekt, konstaterar till exempel Mats Carlsson, stadsarkitekt i Lysekil som har ett pris de kallar Byggnadspris.

Bland alla 64 kommuner som uppger att de har ett pris, är det cirka 15 procent som kallar sitt pris just för ”byggnadsvårdspris”. En något mindre andel kallar sitt pris för ”stadsbyggnadspris”. Vanligast är ”arkitekturpris” eller ”byggnadspris”. I den senare kategorin finns även Växjö och Mönsterås som fokuserar specifikt på träbyggnad.

Annons

Det finns också kommuner som aktivt valt bort att ha ett eget arkitekturpris.

– Politiskt har vi tidigare fått blankt nej när vi föreslagit inrättandet av ett arkitekturpris. Och vi har inte stridit så hårt för det då vi skulle sätta betydligt större värde på om ett nationellt arkitekturpris skulle tilldelas något projekt i kommunen, säger Jan Enfors, stadsarkitekt i Sollentuna.

Så resonerar man inte på Gotland där kommunen i somras delade ut sitt nyinstiftade arkitekturpris för första gången. Det gick inte till den ateljébostad på södra Gotland som nyligen blev nominerad till årets Kasper Salin-pris och inte heller till Bungenäs-projektet som prisades nationellt året innan. Region Gotlands egna arkitekturpris gick till Sävehuset i Visby, en ombyggd gymnasieskola från 1970-talet med kommunens ramavtalsupphandlade konsult som arkitekt. Gotlands stadsarkitekt Christian Hegardt förklarar att prisets fokus 2018 var att uppmärksamma ett väl utfört projekt som kommer många till del.

Christian Hegardt stadsarkitekt på Gotland, visar Sävehuset som byggts om till gymnasium och lokaler för Kulturskolan. Ansvarig arkitekt: Julia Hjortmyr Grabe på Norconsult. Foto: Karl Melander

– Förhoppningsvis kan det också bidra till att stärka arkitekturen i det offentlig och mer storskaliga byggandet på Gotland. Men det betyder inte att vi inte ser fritidshusprojekten, att vi har fantastiska pärlor ute på ön. Vi hade en intressant diskussion om detta i juryn, säger Christian Hegardt, stadsarkitekt på Gotland.

Kommunen instiftade priset för att stärka dialogen och diskussionen om arkitektur på Gotland. Allmänheten får nominera projekt och sedan sammanställer en arbetsgrupp med tjänstemän ett antal förslag för en jury med nämndledamöter och stadsarkitekten.

Annons

– Jag och politikerna besökte alla projekt som arbetsgruppen sett ut. Det blev som en internutbildning för politikerna. Jag fick chansen att på plats beskriva projektens olika kvaliteter, säger Christian Hegardt.

Nu startar Gotland processen för 2019 års pris. Förutom att man kanske ska se över tidsåtgången blir det enligt samma upplägg.

– Arkitektpriset är ett bra sätt att hålla igång ett samtal om utformningen av vår fysiska livsmiljö bland politiker och yrkesfolk, men främst bland allmänheten tycker jag. Det väcker förhoppningsvis intresse och gör att arkitektur blir mer på allas läppar än vad det annars skulle vara, säger Eva Ahlin (C), ordförande i Region Gotlands nya miljö- och byggnämnd.

Här är alla projekten som kommunerna prisat 2018:

Norrbottens län

Haparanda:

Byggnadsvårdspriset går till Taavolagården samt Sakarigården.
”Ett besöksmål och en ambassadör för kommunbefolkningen och långväga resenärer” respektive ”visar sin orts och en av sina verkligt spännande karaktärsbyggnaders historia”. Foto: Taavolagården

Annons

Gällivare:

Årets byggnad-stipendiet tilldelas LKAB för flytt och bevarande av 30 kulturhus till området Solbacken i Koskullskulle.
”Husen har transporterats på trailer och kommer att användas som bostäder i många år framöver.” Foto: LKAB

Värmlands län:

Karlstad:

Arkitekturpriset till Docklands, ett flerbostadshus. Arkitekt: Tengbom i Karlstad genom Anki Haasma, kontorschef och Rémi Mazzenga, ansvarig arkitekt.
”De två bostadshusen som delar en upphöjd innergård har med hjälp av olika tegelsorter, murningstekniker och omsorgsfulla färg- och materialmöten åstadkommit ett gott föredöme för Karlstads bebyggelsekultur.” Foto: Henrik Sjöberg

Hammarö:

Annons

Utmärkelsen God Arkitektur går till STC Hammarö. Arkitekt: Sweco Architects genom Lars Yngvesson.
”Har genom en enkel fasadändring fräschat upp byggnaden och injicerat positiv energi i hela området.” Foto: Wenxuan Zhang

Örebro län:

Örebro:

Byggnadspriset till Epirocs nya kontorsbyggnad. Arkitekt: White arkitekter (byggnad) och Sweco architects (inredning).
”Den nya huskroppen bildar tillsammans med omsorgsfull hantering av utemiljön och inredning en attraktiv helhet.” Foto: Epiroc

Stockholms län

Sundbyberg:

Annons

Årets byggnad är Kyrkogårdspaviljongen av Wingårdhs, genom Gert Wingårdh.
”En enkel men precis träkonstruktion skapar känslan av något varmt och naturnära.” Foto: Fredrik Hjerling

Solna:

Stadsmiljöpriset går till Kasernen 8, Frösundavik, nybyggnad av ett rehabcenter. Arkitekt: Link arkitektur genom Roger Larsson.
”En enkel lågmäld arkitektur som skapar en vacker ny årsring i ett område som har mycket stort natur- och kulturhistoriskt värde.” Foto: Solna stad

Stockholm:

Årets Stockholmsbyggnad är Långbrodalsskolan i Älvsjö. Arkitekt: Aperto och Niras arkitekter.
”En nästan pittoresk byggnad till sin volym som samtidigt är både originell, lekfull och funktionell.” Foto: Anders Fredriksen

Lidingö:

Annons

Stadsmiljöpriset 2018 går till Dalénumkajen. Landskapsarkitekt: Ramboll och Ulf Nordfjell.
”En kaj skapad för möten och rekreation och som relaterar till Lidingös historiska epoker.” Foto: Kaj Poikela

Huddinge:

Byggnadspriset går till Glömstaskolan. Arkitekt: Origo arkitekter. Landskap: WSP.
”Den korridorslösa planlösningen ger en trygghet och överblickbarhet. Byggnaden ger ett glatt intryck med ljusa fasader och varierad fönstersättning. Skolgården ger möjlighet att delta och även att dra sig undan. Den stimulerar till aktivitet, rörelse och lärande.” Foto: Maja Brand

Nacka:

Stadsbyggnadsutmärkelsen går till Mindre flerfamiljshus i Björknäs av Daniel Rammeskov från Ramme fastigheter.
”Ett fint exempel på ett småskaligt flerbostadshus.” Foto: Nacka kommun

Täby:

Annons

Stadsbyggnadspriset går till Esplanad, samlingsplats för unga vuxna. Arkitekt: Britt Andersson, Arkitektgruppen GKAK.
”Ombyggnaden har gett ljusa tillgängliga lokaler som inretts med avseende på elegans.” Foto: Filip Thaning

Södertälje:

Årets byggnad och Årets renovering går till Herrgård, Gerstaberg 1:7 av Samuel Liljeström, Fredriksson arkitektkontor respektive Timmerhus, Hjortsberga 2:2 av Alexander Nordin.
”För att modigt ha skapat en klassisk herrgårdsanläggning” respektive ”För att varsamt och med stort intresse för återbruk ha flyttat ett timmerhus”. Foto: Södertälje kommun

Kalmar län:

Oskarshamn:

Annons

Bygg-Oskar tilldelas renovering av hus och uthus av TB Rental.

”Den yttre renoveringen av gatuhusen samt innergårdens samtliga uthus har varit omfattande men ändå genomförts med varsam hand där byggnaderna inte berövats sin 1800-talskaraktär.”

Kalmar:

Stadsbyggnadsprisetet för god arkitektur går till Klubbhuset Kalmar Golfklubb och priset för god byggnadsvård går till Hossmo Gård. Arkitekt: Mats Dahlström arkitektkontor.
”Som en vit pärla ligger den nya byggnaden i nära kontakt med en av Kalmars vikar” respektive ”Med en stark idé, driv och känsla har en byggnad som nästan gett upp nu fått en ny chans att visa upp sig”. Foto: Kalmar kommun

Mönsterås:

Annons

Träbyggnadspriset går till ett privat bostadshus på Gelebo 107.
”Ett gott exempel på hur nybyggnation på landsbygden kan gestalta sig.” Foto: Henrik Eriksson

Gotlands län:

Region Gotland:

Byggnadsnämndens arkitekturpris går till Sävehuset, ombyggnaden av Wisbygymnasiet och lokaler för Kulturskolan. Arkitekt: Norconsult genom Julia Hjortmyr Grabe.
”Ombyggnaden har förvandlat en nedgången institutionsbyggnad från sjuttiotalet till ett samtida och välkomnande kunskapshus.” Foto: Anna Sundström

Jönköpings län:

Gnosjö:

Annons

Arkitekturpriset går till Axelent Arena, idrottshall i industribyggnad med graffitimålning. Arkitekt: Byggingenjörsbyrån i Gnosjö och Dmitrij Proskin på Add More Colors.
”Ett djärvt användande av samtida konstnärliga uttryck – ett skyltfönster för hela Gnosjö kommun.” Foto: Gnosjö kommun

Eksjö:

Arkitektur- och byggnadsvårdspriset går till restaureringen av Tiondeboden i Ingatorp, som anses vara Europas äldsta profana träbyggnad. Projektledare var Kalle Melin, Knadriks Kulturbygg.
”Denna vilja att bevara ett kulturarv och sprida kunskaper är beundransvärt och skall uppmärksammas.” Foto: Karl-Magnus Melin

Gislaved:

Arkitekturpriset går till Ölmestad 5:37, nybyggt flerbostadshus i Reftele. Arkitekt: Andreas Lätth, Byggingenjörsbyrån i Gnosjö.
”Ett särskilt gott exempel på hur en byggnad kan anpassa sig i färg, form och uttryck till en småskalig miljö och samtidigt utgöra ett estetiskt och tilltalande komplement.” Foto: Gislaveds kommun

Kronobergs län:

Annons

Växjö:

Byggnadspriset till Pilgrimen, nybyggnad av bostäder. Arkitekt: LBE arkitekt. Träbyggnadspriset till Pelarsalen, bostäder. Arkitekt: Tengbom genom Gunilla Gustafsson. Foto: Lars-Åke Rapp

Älmhult:

Byggnadspriset går till villa Diö vid Möckeln. Byggherre och arkitekt: Vytautas Juskiene.
”Byggnaden flörtar lite lagom med dåtiden men är väldigt mycket ett barn av sin tid.” Foto: Älmhults kommun

Västra Götalands län:

Skövde:

Annons

Skövdes stadsbyggnadspris går till Pentahuset, en motorprovningshall som byggts om till Volvo GTO:s huvudkontor. Arkitekt: PE arkitekter i Skövde.
”Inspirerar till en fortsatt kreativ utveckling av Skövde som regional nod och visar på att nya som äldre byggnader är viktiga i ambitionen att bygga en modern stad.” Foto: Maria Bolin

Mariestad:

Diplom för god bebyggelsemiljö för att främja gott hantverk, hållbar utveckling estetiska värden och god arkitektur får ägarna av herrgården Stora Ek. Foto: Henric Nordin

Trollhättan:

Arkitekturpriset går till Nohab 6, nya kontorslokaler. Arkitekt Contekton arkitekter Fyrstad genom Peter Bergmann.
”En vacker, originell och funktionell kontorsbyggnad vars volym är välanpassad till platsen.” Foto: Joachim Nywall

Alingsås:

Annons

Arkitekturpriset till Mossbergska friluftsskolan. Arkitekt: Okidoki arkitekter genom Richard Stark och Anna Cederberg. Projektering Tommy Hernström, VSB arkitekter.
”En ny användning från skola till bostäder med stor hänsyn tagen till kulturmiljön.” Foto: Alingsås kommun

Tanum:

Byggnadspriset går till Hogslätts vänboende och byggmästare Ulf Pagander. Arkitekt: Lena Jarlöv mfl.
”Huset visar på en god anpassning till platsens förutsättningar och att det går att skapa relativt stora flerbostadshus som samverkansprojekt och med låga byggkostnader.” Foto: Tanums kommun

Götene:

Byggnadsvårdspriset går till Elisabet Stigson för restaurering av Kollängens tingshus samt renovering av intilliggande bostadshus. Arkitekt: Ateljéarkitekten genom Allan Ahlman.
”En omsorgsfull restaurering av skiffertak, putsfasad och fönster med avseende på material, kulör och utförande.” Foto: Götene kommun

Göteborg:

Annons

Priset Årets bästa byggnad från Per och Alma Olssons fond går till krematoriet på Kvibergs kyrkogård. Arkitekt: Erséus arkitekter genom Peter Erséus.
”Spänner över hela skalan, från det storlaget monumentala till det finstämt sirliga.” Foto: Bert Leandersson

Vara:

Miljö- och samhälsbyggnadspriset går till Torbjörn Falk.

”Torbjörn Falk har med varsamhet bevarat exteriören på byggnader han låter renovera.”

Kungsbacka:

Annons

Bostadspriset går till Kyvik 26:35 m.fl i Kullavik. Arkitekt: Liljewall. Stadsmiljöpriset går till Onsala klockargård. Arkitekt: what! arkitektur. Foto: Malin Arnesson respektive Ulf Celander

Partille:

Byggpriset går till Körsbärslunden, första färdigställda kvarteret i Hossaberget med totalt cirka 240 nya bostäder. Arkitekt: Susan T Dahllöf.
”En föraning om hur vackert gestaltat och gemytligt området Hossaberget som helhet kommer att bli.” Foto: Petra Kanvall

Öckerö:

Byggnadsvårdspriset går till ombyggnad av Fastigheten Björkö 1:50.
”Ett projekt genomfört med stil och finess. Med detaljer som skapar helhet och återsken av ursprungligt utseende. Och med grundläggande miljötänk i hela processen.” Foto: Öckerö kommun

Hallands län:

Annons

Varberg:

Byggnadspriset går till Ventilohuset. Arkitekt: Wingårdhs genom Johan Eklind.
”Ventilohuset har med en modern arkitektur i form och material på ett lekfullt sätt bidragit till att sätta tonen i omvandlingsområdet utmed Birger Svenssons väg.” Foto: Wästbygg

Halmstad:

Arkitekturpriset går till bostadsprojektet Borgen. Arkitekt: Liljewall arkitekter genom Hilda Esping Nordblom.
”Borgens enkla tydliga byggnadsvolymer binder samman den centrala staden med Söders nyare bostadsbebyggelse.” Foto: Halmstads kommun

Blekinge län:

Karlskrona:

Annons

Arkitekturpriset går till ombyggnaden av Fredrikskyrkan. Arkitekt: Ole Drachmann.
”Det största ombyggnadsprojektet i nutid för en svensk kyrka. Det har resulterat i ett modernt och inbjudande kyrkorum med tydlig förankring i byggnadens historia.” Foto: Karlskrona kommun

Karlshamn:

Finalister Stadsmiljöpriset 2018 är Fruktgården, marklägenheter i Mörrum. Arkitekt: Gullmanders arkitekter och ingenjörer och Landskaparna Löfkvist och Sundin. Samt Eriksbergs gårdsbutik och kafé. Arkitekt: Sandell Sandberg arkitekter genom Thomas Sandell. Foto: Karlshamns kommun

Skåne län:

Trelleborg:

Annons

Samhällsbyggnadspriset går till bostadshuset kv Bävern. Arkitekt: Arkitektlaget
”Ett bevis på stadens stora ambitioner.” Foto: Arkitektlaget/Comotion Illustration: Arkitektlaget/Comotion

Eslöv:

Byggnadsvårdspriset går till Sven och Gunvor Malmborg för upprustning och rekonstruktion av Den gamla macken i Harlösa samt upprustning av det gamla Bränneriet.
”Renoveringen av båda byggnaderna betyder mycket för bygdens levande historia.” Foto: Frosta härads hembygdsförening/Bygdeband

Malmö:

Vinnare av Stadsbyggnadspriset är Hyllievångskolan av Liljewall arkitekter genom Stefan Östman, Madeleine Nordenknekt och Carina Mikkelsen och vinnare av Gröna Lansen är Klyvaren 3, kontor, affärslokaler och bostäder av Link arkitektur genom Marius Lorentzen.
”På ett självklart vis förenas en lustfylld arkitektur med stora pedagogiska möjligheter och höga miljöambitioner” respektive ”ansvar för projektets miljöbelastning under hela livstiden gör det lätt för hyresgästerna att göra rätt”. Foto: Bojana Lukac respektive Hrund Winckler

Annons

Simrishamn:

Arkitekturpriset går till fritidshus, ateljé och gästhus i Brantevik. Arkitekt: byggherren Pontus Westerström i samarbete med arkitekt Christer Svensson.
”Intressanta och tilltalande byggnader med fantasirik gestaltning.” Foto: Eva Ferlinger

Kristianstad:

Byggnadsmiljöpriset till Kristianstadsbyggen för restaureringen av Österbergska gården, en 1800-tals -byggnad i centrala staden.
”En renovering som tar hänsyn till gårdens arkitektur, ursprungliga material och olika ombyggnadsskeden över tiden.” Foto: Länsstyrelsen Skåne

Landskrona:

Stadsbyggnadspriset går till Hotel Öresund Conference & Spa. Arkitekt: Jais arkitekter.
”Med ett starkt grepp i stadsutvecklingen och höga ambitioner hos alla inblandade förvandlas det tidigare trasiga och slitna Jönsaplan till ett attraktivt och värdigt stadsrum.” Foto: Landskrona stad

Annons

Lund:

Stadsbyggnadspriset går till Nya Tingsrätten. Arkitekt: Fojab genom Kjell Adamsson, Stefan Johansson, Mikael Pettersson och Jonas Ruthblad.
”Hög kvalitet såväl exteriört som interiört, ger en upplevelse av skulptural dynamik och omsorg från helhet till detaljer. En klassiskt ordnad arkitektur i modern kostym.” Foto: Kasper Dudzik

Har ett pris men har ännu ej delat ut för 2018 eller hoppar över 2018:

 • Järfälla
 • Nynäshamn
 • Trosa
 • Jönköping
 • Värnamo
 • Karlshamn
 • Staffanstorp
 • Burlöv
 • Svedala
 • Skurup
 • Höganäs
 • Ystad
 • Stenungsund
 • Lysekil
 • Borås
 • Tidaholm
 • Karlstad
 • Kumla
 • Lindesberg

 

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel