Nyheter

Sju vinnare utsedda i årets Europan

2 december 2019

Totalt 110 förslag kom in till de sju svenska tomterna i årets Europan, den internationella tävlingen för arkitekter under 40 år. Nu har juryn utsett vinnarna.

Annons

Vinnare har korats på sju tomter i sju olika kommuner i årets Europan.

Det var ovanligt många svenska kommuner, sju stycken, som ställde upp med tävlingstomter i årets omgång av Europan som hade den produktiva staden som tema. Det totala antalet förslag som kom in blev däremot något lägre än tidigare år, men enligt tävlingsjuryn har de hållit hög kvalitet.

– Överlag är nivån på förslagen för alla tomter i den första läsningen högre än vanligt, konstaterade juryledamoten Erik Wingquist när de inkomna förslagen packades upp och studerades för första gången i augusti.

Förutom en vinnare för varje tomt har juryn även utsett en ”Runner-up” och ett hedersomnämnande för varje tomt. Bakom vinnarförslagen finns både internationella och helsvenska team.

Annons
Här är Europan-vinnarna i respektive stad:

BORÅS:

Vinnarförslag Borås: Made in Borås. Förslaget är att ta till vara Borås läge vid ån Viskan när området Gässlösa ska utvecklas med ny bebyggelse. En åpark lägger grunden för rumsliga kvaliteter.

Vinnarlag: Gauthier Durey, Frankrike; Linn Runesson, Sverige och Eric Reid, Kanada.


ENKÖPING:

Annons

Vinnarförslag Enköping: Root city. Förslaget är att göra Myran till ett grönt, urbant område där asfaltsbelagda områden och lagerlokaler ersätts eller omvandlas för att människor ska kunna interagera med varandra och med naturen.

Vinnarlag: Dzenis Dzihic, Sverige och Staffan Svensson, Sverige.


HALMSTAD:

Vinnarförslag Halmstad: Connection Hub. Förslagets primära strategi för ny bebyggelse är att förbättra mobiliteten och skapa platser där människor kan mötas.

Vinnarlag: Théau Langlois, Frankrike; Humda Malik, Storbritannien och Maja Dylin, Sverige.

Annons

HELSINGBORG:

Vinnarförslag Helsingborg: A seat at the table. När Oceanhamnen ska utvecklas bjuds Helsingborgs yngsta invånare in att bygga en temporär stad medan befintlig lagerbyggnad öppnas för utställningar och uppträdanden. Radhusen speglar lagerbyggnaden och omsluter en intim offentlig trädgård.

Vinnarlag: Björn Förstberg, Sverige; Mikael Ling, Sverige; Eke Wondaal, Nederländerna och David Ottosson, Sverige.


TÄBY:

Annons

Vinnarförslag Täby: The Generous city. Tre strategier för att skapa produktiva städer föreslås: Blanda mer, flytta mer och träffas mer. Vinnarna vill omvandla en bilberoende monokultur till en blandad, tät och rik struktur där alla är välkomna.

Vinnarlag: Moa Andrén, Sverige och Tove Fogelström, Sverige.


UDDEVALLA:

Vinnarförslag Uddevalla: Jalla! Förslaget är att lägga fram ett scenario för både tävlingstomten och hela staden. Förslaget är inte en färdig lösning utan en flexibel, anpassningsbar och flerskalig omvandling där både det offentliga och privata involveras.

Vinnarlag: Raineri Silvia, Italien och Ivaldi Stefano, Italien.

Annons

VISBY:

Vinnarförslag Visby: A green settlement – outside the wall. Inspirerade av det faktum att tomten tillhört jordbrukslandskapet och av trädgårdsstadsplanen från 1934, föreslår vinnarna en gemensam trädgård för framtida invånare.

Vinnarteam: Stefan Gründl, Danmark och Magnus Haahr Nielsen, Danmark.

 

Annons

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel