Nyheter

Han blir husarkitekt för Kungliga biblioteket

13 augusti 2019

Fastighetsverket utser i år ovanligt många nya husarkitekter för sina objekt och miljöer. Anders Rosenberg blir husarkitekt för Kungliga biblioteket i Stockholm.

Annons
Foto Åke E:son Lindman och AIX arkitekter

Anders Rosenberg har utsetts till husarkitekt för Kungliga biblioteket i Stockholm. Han är arkitekt på AIX med kompletterande utbildning inom restaureringskonst.

Anders Rosenberg på AIX Arkitekter ska vaka över arkitektoniska förändringar i Kungliga biblioteket i Stockholm. Statens fastighetsverk, SFV, har utsett honom till bibliotekets husarkitekt och generalkonsult. Uppdraget gäller i tre år och kan förlängas med ytterligare 6 år.

– Jag ser fram emot att lära känna både byggnaden och verksamheten på djupet. Uppdraget ger möjlighet till att arbeta långsiktigt och ta ett helhetsansvar för de åtgärder som planeras, säger Anders Rosenberg.

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. Byggnaden vid Humlegården, ritades av Gustaf Dahl och är ombyggd efter ritningar av bland andra Axel Anderberg (1920-tal) och Jan Henriksson (1990-tal). Foto: Åke E:son Lindman

Annons

Uppgiften innebär både förvaltning av byggnaden, underhåll och anpassningar. Under hösten väntar möten med SFV om bland annat kommande ombyggnader och renoveringar och inventering av ytskikten.

– Det handlar om att både vårda det befintliga och att anpassa och utveckla efter dagens behov, med stor känslighet för byggnadens värden, säger Anders Rosenberg.

Det var stort intresse för upphandlingen av husarkitekt för Kungliga biblioteket och många kallades till intervjuer. Kompetensen bedöms sedan i två steg, först får den sökande lämna anbud om att söka, utvalda går sedan igenom en utvärderingsprocess.

– Vi hade många sökande på intervjuer. Urvalet görs inte utifrån lägsta pris. Istället bedöms kompetensen enligt tio olika kriterier, förklarar Karin Svenonius, arkitekt och kulturarvsspecialist på SFV.

Statens fastighetsverk har husarkitekter för ett trettiotal särskilt krävande miljöer. Husarkitekten är generalkonsult som ansvarar för helheten och samordnar de kompetenser som behövs i en konsultgrupp som har angetts i anbuden. Rollen är ett förordnande och ger inga garanterade uppdrag och vid uppdrag utgår timarvode. En person kan vara husarkitekt för flera objekt.

Under våren och sommaren upphandlades  och utsågs ytterligare flera husarkitekter för Fastighetsverkets miljöer. Det är ett ovanligt stort antal upphandlingar år, men det beror inte på att nya objekt har tillkommit.

Annons

– Antalet objekt med husarkitekt har vuxit under åren, men i år har inga nya förordnanden tillkommit. Istället beror det på att många avtal har löpt ut i år, förklarar Karin Svenonius.

Nya husarkitekter hos Statens fastighetsverk

Under 2019 har hittills följande husarkitekter handlats upp:

Lövsta bruk: Dick Sandberg, Studio humanitas

Gävle slott och cellfängelse: Jan-Erik Ellfolk, White

Bergianska trädgårdens byggnader: Katarina Enekvist, Tengbom

Naturhistoriska riksmuseet: Mona Lantzourakis, AIX

Annons

Kungliga biblioteket: Anders Rosenberg, AIX

Tessinska palatset: Jacob Hidemark, Hidemark o Stintzing

Universitetshuset m fl i Lund: Andreas Blomberg, Fojab arkitekter

Under året avslutas ytterligare några upphandlingar av husarkitekt.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel