Nyheter

Han är professorn som ska förena arkitektur och ekonomi

30 augusti 2019

Arkitekten Walter Unterrainer tillträder Sveriges första tvärvetenskapliga professur i arkitektur och ekonomi.
– Jag blir motiverad av att försöka få arkitekter att ändra synsätt på vad begränsade resurser innebär.

Annons
Annons
Foto Chalmers

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, på Chalmers får en ny professur.

Walter Unterrainer, född och uppvuxen i Österrike, har tidigare drivit eget arkitektkontor och har lång erfarenhet från högskolevärlden. Han har länge byggt i egen regi och profilerat sig mot ekologisk hållbarhet respektive konsulterats för sina kunskaper om passivhus.

Han har tidigare arbetat vid UMA och innehar i nuläget en professur vid arkitektskolan i Århus. Han lyfter fram vikten av fördjupade ekonomikunskaper för arkitekter och hoppas att diskussionen om faktiska värden kan kopplas till klimat- och miljöfrågor på ett tydligare sätt.

– Jag ser frågor kring ekonomi som grundläggande för arkitekturen, såväl som för arkitektprofessionen. Ekonomin bestämmer om och hur en arkitektonisk idé kan omsättas till en konkret, materialiserad lösning. Ekonomi inom arkitektur innefattar enligt mig en ansvarsfull hantering av alla resurser, som kan vara miljötillgångar, pengar, en specifik plats, befintliga byggnader, restprodukter och mänskliga resurser.

Annons
Annons

Walter Unterrainer.

Walter Unterrainer hoppas med sin professur att han kan vidga perspektivet bland arkitekter på innebörden av ekonomiska begränsningar.

– Jag blir motiverad av att försöka få arkitekter att ändra synsätt på vad begränsade resurser innebär. Begränsade resurser är en av många försvårande faktorer när det kommer till det arkitektoniska utförandet. Men frågan är huruvida arkitekter beklagar sig över de här begränsningarna, eller om de väljer att tackla begränsningarna med kreativa tillvägagångssätt, processer och lösningar som ofta leder till oanade möjligheter.

Walter Unterrainer tycker samtidigt att ekonomi har fått alldeles för lite utrymme under arkitektutbildningar. Han lyfter fram att de flesta arkitekter är tvungna att lära sig vikten av att hålla en budget så fort de börjar arbeta i projekt, men tycker att en del arkitekter kan bli betydligt bättre på det.

– Det gäller särskilt flera av de arkitekter som medier lyft upp som stjärnor, som alltför ofta struntar i ekonomin. Det leder i sin tur till negativa medierubriker som slår tillbaka mot hela yrkeskåren, säger han.

Den nyinstiftade professuren finansieras av Maria och Magnus Månssons stiftelse och är den första i sitt slag i Sverige. Fredrik Nilsson, prefekt för institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, välkomnar rekryteringen:

Annons
Annons

– Vi är självfallet mycket glada att kunna meddela att Walter Unterrainer kommer att tillträda tjänsten i september. Walters gedigna erfarenhet från både teori och praktik skapar möjlighet till en snabbare kunskapsutveckling inom det viktiga området mellan arkitektur och ekonomi. Det är en spännande komponent att tillföra Chalmers övriga lärarkrafter, säger han i ett pressmeddelande.

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel