Nyheter

Grönytan i samtliga tätorter kartlagd

5 december 2019

Statistiska centralbyrån, SCB, har kartlagt grönytorna och befolkningens tillgång till grönområden i Sveriges tätorter.
– För första gången har vi lyckats kartlägga alla tätorter, säger Jerker Moström på SCB.

Annons
Foto Jerker Moström

Illustration ur SCB:s färska rapport Grönytor och grönområden i tätorter 2015.

Den nya statistiken presenterades i samband med konferensen Låt staden grönska som arrangerades av bland andra Boverket, Naturvårdverket och Sveriges kommuner och regioner på torsdagen.

Statistiken visar att i snitt 63 procent av marken i tätorterna utgörs av grönytor och att det i snitt finns 458 kvadratmeter grönyta per tätortsinvånare. Men siffrorna varierar stort och inte helt oväntat är det de små tätorterna som är grönast.

När det gäller tillgången till de gröna miljöerna visar statistiken att i snitt 94 procent av tätortsbefolkningen har mindre än 200 meter till ett grönområde från sin bostad. Med grönområde menas då en sammanhängande grönyta om minst ett halvt hektar och som är tillgänglig för allmänheten. Andelen boende som har mindre än 200 meter till ett grönområde ligger på ungefär samma nivå i de små och stora tätorterna men bakom siffrorna finns helt olika verkligheter.

Annons

– När vi bor tätare är det fler som har nära till samma grönområde, men det blir också högre tryck på grönområdet, konstaterar Stefan Svanström på SCB.

Andra siffror från statistiken är att två tredjedelar av alla grönytor i tätorterna är tillgängliga för allmänheten men också att enskilda personer äger den största andelen.

Rapporten Grönytor och grönområden i tätorter 2015 finns att läsa här.

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel