Nyheter

Grönt ljus för Växjö stadshus

19 december 2018

Växjö stadshus har beviljats bygglov. Samtidigt sträcker Sweco architects ut en hand till White för att skapa dialog i projektet.

Annons
Illustration Sweco Architects

Stadsarkitekten och byggnadsnämnden i Växjö gillar den omarbetade skissen på stadshuset.

Byggnadsnämnden i Växjö beviljade i torsdags bygglov för kommun- och stationshuset i staden.

Stadsarkitekt Henrik Wibroe har tidigare varit kritisk mot hur gestaltningen förändrats i relation till det ursprungliga tävlingsförslaget som White ritat. Han menar att det förslaget som nu ligger stillar hans oro för tillfället – men att han fortsättningsvis begärt så kallade samråd med arkitekterna om projektet.

– Jag fick det jag behövde för att känna mig trygg med att de behandlat och besvarat detaljerna, säger han och fortsätter:

Annons

– Jag tror att det som i alla andra projekt kommer ske vissa förändringar, då vill jag säkerställa att jag är med i den diskussionen. Så det finns en rad punkter som vi kommer följa under processen tillsammans med arkitekterna.

Daan Cedergren, affärsutvecklingschef på Sweco architects, välkomnar att det rör på sig i byggprocessen:

– Vi är väldigt glada över att vi nu kan fortsätta projekteringen med ett tydligt stöd av byggnadsnämnden. Vår förhoppning är att även White kan känna sig bekväma med omarbetningen och ställa sig bakom projektet. Det är deras ursprungsförslag och de som arbetat fram projektets bärande gestaltningsidéer.

Daan Cedergren. Foto: Sweco

Han skrev tillsammans med arkitekten Niklas Kummer en debattartikel där de beklagade den uppkomna situationen och ringade in branschproblematiken med att ta över varandras projekt.

Det är ett bra tillfälle att passa på att bidra till en bred diskussion nu när vi är på ”bad guys”-sidan. Det är jättetydligt för oss i och med att vi hamnar på båda sidorna i sådana här frågor. Vi har själva blivit förbannade när vi jobbat med ett projekt, och sedan förlorat det vid projekteringen. Det ligger en stor frustration i det, som innebär att det blir otydligt vem som står för slutresultatet.

Annons

Sweco architects har bjudit in White till dialog om Växjö-projektet och beklagar att det inte gjordes direkt när de kom in i bilden.

– Vi har inte varit tillräckligt aktiva i det och där är vi tydliga med att vi har brustit. Vi har misslyckats i det, men vi tar till oss och lär oss.

Daan Cedergren har även följt uppropet som publicerades i Arkitektur där 15 Malmöföretag, däribland Swecos Malmökontor, kritiserade att arkitekter byts ut. Daan Cedergren ställer sig bakom budskapet och hoppas att det får genomslag i branschen.

– Vi står helt bakom det uppropet då frågeställningen är relevant för hela landet. Det är ett problem och det känns som att det är många som använder det för att pressa arkitektarvoden och att det håller på att systematiseras i branschen. Det tror vi är en väldigt dålig väg för att få bra arkitektur och hållbara projekt.

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel