Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Grönt ljus för certifierade interiörer

Inredningsarkitektkontoret Indicum med samarbetspartners har fått klartecken att fortsätta med sista fasen av Hållbar interiör.
– Det innebär att en hållbarhetscertifiering för lokaler blir verklighet, säger Kristin Östberg som leder projektet.

Hösten 2024 kommer det för första gången vara möjligt att som hyresgäst certifiera sina lokaler som hållbara. Under våren samma år ska en första version av Hint att lanseras, ett verktyg framtaget för att hjälpa alla som arbetar med lokaler att miljö- och klimatanpassa sina interiörer. 

Kristin Östberg, vd på Indicum och projektledare för Hållbar interiör, vill förändra inredningsbranschen bort från slit- och slängmentalitet. I Stockholm görs hyresgästanpassningar av kontorslokaler ungefär vart tionde år. 

– Alla väggar, ytskikt och pentry med mera kan rivas och slängas vid varje anpassning, trots att byggnaden har en hög miljöklassning. Det finns ingen reglering och styrning av interiörens hållbarhet på samma sätt som när det gäller byggnaden och fastigheten, säger Kristin Östberg. 

Hållbar interiör vänder sig till hyresgästen och omfattar allt som den kan påverka, inventarier men också rivning av väggar och byte av till exempel ytskikt och wc. En modell för certifieringen har tagits fram av statliga forskningsinstitutet Rise och ska nu testas i pilotprojekt. Kriterierna omfattar återbruk och miljövänliga produkter men driften av lokalen finns också med liksom planering framåt. 

– Det är viktigt att planlösningen fungerar för olika scenarier och att väggarna inte behöver ändras när verksamheten växer eller krymper, säger Kristin Östberg. 

Det digitala verktyget Hint ska kunna användas på vägen mot en certifiering. När en verksamhet flyttar kan man med hjälp av Hint få vägledning under varje steg i processen, utifrån den information som finns tillgänglig. Det handlar både om vilken lokal som ska väljas och hur den sedan ska utformas och inredas. Utvecklingsarbetet pågår, bland annat för att göra verktyget mer användarvänligt, och efter lanseringen ska det arbetet fortsätta och resultera i nya versioner. 

– Med Hint ska du hela tiden kunna få en prognos om var du skulle ligga med din lokal om du ansökte om certifiering. Den ska också fungera som en hjälp att samla dokumentation inför certifieringen och som ett verktyg för att göra förfrågningsunderlag, säger Kristin Östberg. 

Det finns överlappningar mellan Hållbar interiör och andra hållbarhetsmärkningar men den skiljer ut sig genom att rikta in sig på hyresgästens ansvar för att skapa miljövänliga lokaler. LEED, Miljöbyggnad och BREAM vänder sig främst till fastighetsägaren och Well Building Standard är mer inriktad på lokaler som är bra för medarbetarnas hälsa. 

Enligt Patrik Haglund, inredningsarkitekt och studio manager på Ideas arkitektbyrå är behovet av en hållbarhetscertifiering inom inredningsprojektering uppenbar och välkommen.

– Jag är övertygad om att en certifiering kommer att ha en motiverande effekt både för inredningsarkitekter och slutkund att prioritera hållbarhet över ekonomi. Det är den enda långsiktiga vägen framåt, säger Patrik Haglund. 

Mer att läsa