Nyheter

Skolorna i Göteborg får arkitekturguide

10 september 2021

Som ett steg inför det uppskjutna 400-årsjubileet delar Göteborgs stad ut en arkitekturguide till stadens samtliga högstadieskolor. Förhoppningen är att elevernas egna tankar ska bli en del av stadstriennalen.
– Det är jätteviktigt vad barn och unga tycker om staden och vad den kan vara, säger Cecilia Helsing vid stadsbyggnadskontoret.

Annons
Foto Linda Hutchins

Ur boken: Kungsladugårdsskolan i Göteborg ritades av Ragnar Ossian Swensson och stod klar 1930.

Boken, ”Staden, platserna och husen – Göteborgs arkitektur 1921–2021”, gavs ut i somras och är resultatet av ett samarbete inför jubileet, mellan Arkitektur Förlag och Göteborgs stad. Jubileet var planerat till 2021, men har fått skjutas upp till följd av pandemin.

När den i augusti skickas ut till stadens högstadieskolor är det dels som en del av firandet, men också som ett sätt att kroka i arkitekturpolitiken, gestaltad livsmiljö.

– Det är en del av jubileet, att eleverna ska reflektera över vad staden är och vad den kan vara. Men det är också ett av målen från 2018, att sprida kunskap om arkitektur, säger Cecilia Helsing, programansvarig vid Göteborgs stadstriennal och en av bokens tre redaktörer.

Annons

Cecilia Helsing, programansvarig vid Göteborgs stadstriennal. Foto: Privat

Den 20 kapitel långa och 1,5 kilo tunga boken är inte utformad som läromaterial, och ingår inte heller som obligatorisk del av undervisningen. Förhoppningen är ändå att den ska komma till användning och staden har tillsammans med en pedagog tagit fram en lärarhandledning, med webbinarier om hur man kan använda boken i undervisningen. Flera övningar uppmuntrar eleverna att själva tänka på den omgivande arkitekturen, hur den ser ut – och skulle kunna se ut.

– En övning är till exempel att bygga upp sin egen stadsdel. Då måste man fundera över vad som behövs, vad man vill ha, hur man organiserar och vad som får plats, säger Cecilia Helsing.

En tanke med bokutskicket och övningarna är även att elevernas egna tankar ska generera material till det kommande jubileet, möjligen som del av en utställning utomhus.

– Det är jätteviktigt vad barn och unga tycker om staden och vad den kan vara. Vi på stadsbyggnadskontoret hoppas att de också kan skicka in det till oss, säger Cecilia Helsing.

Annons

Josef Svenberg

Gå till nästa artikel