Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Gestaltad livsmiljö blir program i tv

En konferens om ekosystemtjänster och gestaltad livsmiljö stoppades av coronapandemin – men gjordes om till programserie i filmformat. Idag har serien Låt staden grönska, där flera arkitekter intervjuas, premiär på UR play.

I våras planerade bland andra Arkdes, Naturvårdsverket och Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur en konferens om gestaltad livsmiljö och ekosystemtjänster som fick ställas in på grund av coronapandemin. Arrangörerna valde då att forma om konceptet till en programserie på UR med namnet Låt staden grönska, där de som skulle ha talat på konferensen medverkar.

Bland annat föreläser riksarkitekten Helena Bjarnegård om vikten av grönska i städer, landskapsarkitekten Emma Simonsson från Urbio om kreativ vildmark för barn och landskapsarkitekten Ronnie Nilsson från Uppsala kommun om nya sätt att anlägga gator som kan fördröja regnvatten.

De åtta avsnitten släpps samtidigt på UR play 27 oktober och sänds på Kunskapskanalen. Enligt projektledaren Elisabet Norin från Arkdes think tank är målet att inspirera till nytänk i hur man kan samarbeta kring grönska i gestaltningen.

Elisabet Norin.

– Jag tror att fler och fler konferenser kommer att se ut som en tv-produktion, folk kommer att förvänta sig den kvaliteten. Formatet ger oss också en större spridning vilket gör att vi kan väcka intresse även utanför branschen men också i en större del av landet, säger Elisabet Norin.

Mer att läsa