Gå till innehållet

Första hyresgästerna på plats i crowdfundat träbygge

De två hyreshusen av ETC bygg i Västerås är de första som finansierats genom crowdfunding. En stor andel trä och solpaneler på tak och balkonger ger byggnaderna lågt klimatavtryck och låga hyror.

Den 1 juni gick flyttlasset för hyresgästerna i det första hus som byggs av ETC bygg. Då kan de använda de två elbilar som hör till husens gemensamma bilpool, låna cyklar och verktyg och odla med sina grannar på gårdarna eller balkonger. Det här är hus byggda för att skapa en social gemenskap. Det är också hus med höga ambitioner inom klimatsmart byggande och helt självförsörjande på solenergi. Två arkitekter är delaktiga i arbetet med det bostadskoncept som ETC Bygg har tagit fram och som ligger bakom hyreshusen i Västerås. Hans Eek som är en erfaren arkitekt inom hållbar arkitektur kontaktades tidigt av Johan Ehrenberg, vd på ETC Bygg. En bit in i processen engagerades Kaminsky arkitektur för gestaltning och bygglov, ett företag som tidigare arbetat mycket med träarkitektur och klimatneutral byggteknik.

– Hållbarhetskraven har absolut påverkat utformningen, det har blivit kompakta huskroppar och de stora balkongerna påverkar också husens karaktär, säger Joakim Kaminsky.

Det koncept som ETC Bygg har tagit fram innebär att husen ska lämna ett lågt klimatavtryck och ha låga hyror som mål. Det är en anledning till den stora mängd trä som används i byggnaden. Väggelementen av trä har till exempel tillverkats i Österrike, en leverantör som kunde garantera att det inte skapas kalhyggen på grund av deras produktion, och fraktats med tåg till byggplatsen vilket var en del av det ambitiösa hållbarhetsarbetet. Byggnaderna är kraftigt isolerade i träfiber, har värmeväxling för ventilationsluften och knyts till ett solcells­nät som delas med andra byggnader.

– Vi har velat rita god bruksarkitektur på hög nivå utifrån våra klimatambitioner, det handlar inte så mycket om en formspråksinnovation, säger Joakim Kaminsky.

Köksinredningen är tillverkad av återbrukat trä.

Husen är nästan genomgående byggda av hållbart framställda träbyggelement och innehåller håller också innovativa lösningar såsom träbaserade skivor i badrum istället för kakel, och kök byggda i återbrukat material. Arkitekterna har diskuterat fler möjligheter till återbruk, något som kan komma att prövas mer i nästa projekt i Växjö.

– Husen i Västerås är inte specifikt konstruerade för att kunna demonteras, men träbyggelementen skulle kunna användas i andra projekt, det är något vi gärna vill utveckla, säger Joakim Kaminsky.

Johan Ehrenberg  hade tidigare startat bolaget ETC Solel för att producera solenergi. 2017 startade han också byggbolaget ETC bygg med ambitionen att bygga energisnåla hyreshus till rimlig hyra. Byggandet finansieras också på ett innovativt sätt, genom crowdfunding. Privatpersoner har kunnat löpa B-aktier i ETC bygg med en garanterad ränta på cirka 2 procent per år. Hittills har 784 personer köpt B-aktier till ett värde av 80 miljoner kronor vilket finansierat bygget i Västerås som nu kan belånas för att bygga i Växjö.

Johan Ehrenberg gjorde först en skiss kring klimatkraven, Hans Eek gjorde en analys av hur husen kunde se ut och Kjellgren Kaminsky, numera Kaminsky arkitektur, ritade sedan husen för bygglov och projektering. En bit in i processen anlitades byggentreprenören Fredrik Fagerberg som har samarbetat med både Hans Eek och Kaminsky arkitektur.

– Jag skulle säga att hyresgästerna får en ovanligt hög kvalitet i sitt boende för den hyran, både vad gäller material, planlösningar och de stora biytorna för balkonger. Vår mission är att visa att man kan bygga bra och hållbart till låg hyra, säger Fredrik Fagerberg.

Hyreshus i Västerås av ETC bygg

Typhusen byggs i ett flexibelt system som kan anpassas till olika stadsbilder. De byggs resurseffektivt med byggstandarden Feby Guld. De är klimatpositiva i betydelsen att husen lagrar koldioxid i sin konstruktion (massivträ) och att fossila byggnadsmaterial som plast, betong och gips undviks i framställningen. En kombination av solceller, värmepumpar, batterilager och återvinning av värmen i ventilation skapar en låg energiåtgång som produceras av solceller på tak och balkonger. Husen är självförsörjande på solenenergi året runt. Husen i Västerås är ritade av Hans Eek och Kaminsky arkitektur, genom Joakim Kaminsky, Karin Stenberg, Jenny Nyström, Ida Bratthäll och Erik Andersson. Projektering av Strombro Building Workshop som står för utveckling av material, konstruktion, stabilitet och forskning kring hållbara material för ETC. Processen går att följa på ETC Bygg.

Mer att läsa