Nyheter

Flera varsel på arkitektföretag 

24 juni 2020

Antalet arbetslösa arkitekter ökar och under våren har flera nya varsel lagts.
– Unga arkitekter kommer att drabbas, säger Alexandra Hagen som är vd för White arkitekter.

Annons
Foto Istock

Trots vårens många korttidspermitteringar har också varsel lagts och uppsägningar gjorts. Och arbetslösheten bland arkitekter ökar.

Antalet medlemmar i Sveriges Arkitekter som får ersättning från a-kassan har ökat med 625 personer sedan i januari, enligt uppgifter från Akademikernas a-kassa i slutet av maj. Under våren har också flera varsel lagts på arkitektföretag. Jonas Mellqvist som är rådgivningschef på Sveriges Arkitekter tror att det kan vara en signal om att många företag velat göra detta klart före midsommar.

– Under mars till maj ser vi i den statistik vi får från Arbetsförmedlingen att antal varsel bland arkitekterna har ökat. Samtidigt visar Konjunkturinstitutet på en nedåtgående trend allmänt inom näringslivet och detta särskilt inom tjänstesektorn, säger Jonas Mellqvist.

White arkitekter hör till de företag som har behövt varsla om uppsägningar, men utvecklingen har sett olika ut i olika delar av landet. Enstaka personer på mindre kontor har sagts upp under våren i Linköping, Västerås och Halmstad.

Annons

Alexandra Hagen

– På de mindre kontoren får ett eller två uteblivna projekt stor effekt, samtidigt tuffar flera kontor på bra; i Malmö är 30 personer inlånade från andra kontor.  Det är våra kontor i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg som är hårdast drabbade, säger Alexandra Hagen, vd för White.

Den 30 april lade White ett varsel på kontoret i Göteborg för 25 tjänster, vilket fortfarande är under förhandling.

– Vi jobbar för att det blir betydligt färre än så som blir uppsagda, säger Alexandra Hagen.

Den 1 juni lades också ett varsel för 15 tjänster på Whites kontor i Stockholm. Målet är att det ska vara färdigförhandlat före semestrarna.

– Vi har flera prognosjobb i tidiga skeden men det är osäkert om de faller ut och vi vet inte riktigt vad vi ska tro. Det kan till och med hända att vi behöver anställa i Stockholm till hösten. Det är ett väldigt svårbedömt läge, säger Alexandra Hagen.

Annons

När varslet förhandlats klart kommer White att behöva bygga om organisationen och flytta kompetenser mellan projektgrupper.

– Självklart är många oroliga i organisationen nu. Många unga arkitekter kommer att drabbas och det gör något med balansen i företaget. Det är bra att ha en blandning av unga och erfarna i grupperna, säger Alexandra Hagen.

Sedan tidigare har White permitterat 60 personer totalt. White har också avslutat samarbeten med konsulter, förutom för de funktioner som inte finns internt, och tar för tillfället inte emot praktikanter.

Gunilla Persson Foto: Antonius van Arkel

På AIX permitterades i april och maj ca 35 personer i olika omfattning fram till mitten av augusti.  Efter det har mindre justeringar gjorts i korttidsavtalen. Två visstidsanställda sades upp i förtid och praktikanterna fick avsluta en månad tidigare än planerat.

– Tidigare projekt har rullat på men inflödet av nya projekt har inte varit lika bra, kunder och beställare är osäkra. Vi klarar oss till sommaren men det ser mer osäkert ut inför hösten, säger Gunilla Persson som är vd för AIX.

Annons

Den 28 maj lades ett varsel för 20 tjänster och förhandlingar pågår fortfarande.

– Vi behöver se över hur vår organisation ska se ut och vilka som då kommer att omfattas av uppsägningar. Det är väldigt tråkigt. Jag hoppas verkligen att det vänder så att inte så många drabbas och att vi kommer att kunna återanställa många framöver, säger Gunilla Persson.

Johan von Wachenfeldt Foto: Marie Hidvi

I april lades ett varsel för sju tjänster hos Krook och Tjäder. Varslet är färdigförhandlat och sex personer i Göteborg och en person i Östersund har fått avsluta sina tjänster. En person av de som varslats är kvar i sin tjänst under uppsägningstiden. Johan von Wachenfeldt, vd för Krook och Tjäder säger att uppsägningarna är en effekt av nedgången under hösten 2019 och att de två första kvartalen 2020 har varit stabila över koncernen.

– I dagsläget ser den planerade beläggning god ut, men styrelsen tror liksom Konjunkturinstitutet att det blir en tuff höst med tanke på osäkerheten i omvärlden. Det måste jag förhålla mig till, säger Johan von Wachenfeldt.

Krook och Tjäder permitterade i april 13 procent av sina medarbetare i olika grad på kontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Idag är stort sett alla åter på plats.

Annons

Krook och Tjäder har en stor del av sin omsättning inom hotellnäringen som har drabbats hårt.

– Redan nu ser vi en tendens på uppgång inom hotell. Vi har fått in flera hotellprojekt både nationellt och internationellt, vilket gjort att vi har avslutat flera permitteringar, säger Johan von Wachenfeldt.

Krook och Tjäder har runt 250 anställda på nio kontor. Koncernen har också anställt nio personer sedan i februari, vilket skett på de kontor som inte behövt varsla eller ta till stödåtgärden permittering.

Ulrika Bergström Foto: Magnus Bergström

Nyréns arkitektkontor som har cirka 70 anställda har permitterat totalt 15 personer i olika omfattningar men har ännu inte behövt varsla om uppsägningar.

– Men vi är oroliga för hösten, framförallt för arkitektur och inredning. I nuläget planerar vi inte att lägga några varsel men det kan inte uteslutas för hösten, säger Ulrika Bergström, vd på Nyréns.

Annons

Hon säger att landskapsuppdragen har varit mest stabila. Det är främst inom handel och bostäder som projekten har bromsat in för Nyréns.

– Det kommer däremot troligen bli fler korttidspermitteringar i höst, säger Ulrika Bergström. 

 

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel