Nyheter

Flera sätt att förbereda blivande studenter för Arkitektprovet

6 mars 2019

Nu har Arkitektprovet för intag till landets arkitektutbildningar släppts. Provet är ett sätt att bredda rekryteringen till skolorna och det finns idag många möjligheter att förbereda sig för provet.

Annons

Goran Rashid driver Arkitektprovshjälpen. Hans kurser är ett av flera sätt att förbereda sig för Arkitektprovet.

Den 1 mars släpptes Arkitektprovet, ett arbetsprov för att söka till landets fyra arkitekthögskolor. Mellan 600 och 900 hemuppgifter brukar lämnas in och ungefär hälften av dem brukar gå vidare till de två provdagarna i juni.

För åtta år sen kom arkitekten Goran Rashid in på KTH Arkitektskolan via Arkitektprovet.

– Jag var väldigt villrådig om hur jag skulle lösa uppgiften när jag själv sökte in. Jag upplevde att jag saknade någon att samtala med kring provet eftersom det uppstod så många frågor och funderingar på vägen, säger Goran Rashid.

Annons

Idén att ge handledning till andra som vill göra proven fick han och ett par kursare medan de själva gick kvar på skolan. De började i liten skala våren 2016 och snart hörde många av sig. Idag driver han företaget Arkitektprovshjälpen där han erbjuder personlig handledning i samband med hemuppgiften och inför provdagarna. Han förklarar hur juryns bedömningskriterier kan tolkas, tipsar om referenser och material att använda i modeller och så vidare. De sökande betalar enbart för handledningen om de går vidare från hemuppgiften och en ytterligare summa om de därefter får en studieplats. Hittills har han stöttat ett hundratal personer under provperioden för Arkitektprovet och ungefär 8 av 10 som han, eller någon av hans kollegor, har hjälpt har antagits till arkitektutbildningen.

– Vi introducerar dem för en värld av olika begrepp och verktyg som inte bara leder dem in på utbildningen utan i bästa fall också ger en djupare förståelse för arkitekturämnet. Det är ett sätt att förbereda sig på, ungefär som de tjänster som förbereder studenter som vill klara Högskoleprovet bättre, säger Goran Rashid.

Arkitektprovet har erbjudits som alternativ sedan 1980-talet och många som söker via provet har gått någon av landets yrkesförberedande utbildningar. Arkitekturskolan STHLM på Folkuniversitet ger en ettårig heltidsutbildning i arkitektur sedan 2009. De studerande ska kunna bygger upp en portfolio men ingen kurs är specifikt utformad för att förbereda eleverna för Arkitektprovet.

– Utbildningen ska ge eleverna en förståelse för arkitektur och rumslighet i olika skalor och konstnärliga verktyg att kunna visualisera sina idéer. De ska ges förutsättningar att genomföra arkitektprovet men framförallt att tillgodogöra sig studier vid en arkitekturhögskola, säger Tove Marklund som är verksamhetsledare på Arkitekturskolan STHLM.

– Lärarna finns som bollplank men vi ger inte en specifik kurs kring provet, säger Tove Marklund.

På Nyckelviksskolan i Stockholm erbjuds en ettårig högskoleförberedande utbildning i arkitektur och design. Många söker sig sedan vidare till någon av högskoleutbildningarna, också till konstskolor och Konstfack där arbetsprover visas upp för bedömning. Kurserna är däremot inte direkt utformade för att förbereda eleverna för Arkitektprovet till arkitekthögskolorna. Arkitekten Per Elde är lärare på både Nyckelviksskolan och på KTH Arkitekturskola och har dessutom haft insyn i utformning och bedömning av Arkitektprovet.

Annons

– Därför är jag tydlig mot eleverna på Nyckelviksskolan med att jag inte kan diskutera Arkitektprovet med dem. Den ettåriga utbildningen ska förbereda eleverna för utbildningen, inte provet i sig, säger han.

Ett syfte med Arkitektprovet är att bredda rekryteringen genom att öka möjligheterna för dem som inte kan komma in via betyg eller högskoleprov. Både Nyckelviksskolan och Arkitekturskolan Stockholm lyder under Myndigheten för yrkeshögskolan. Båda skolorna får statsbidrag och kostar 32 000 kronor per läsår.

– Alla har inte möjligheten att göra den satsningen och det är ett dilemma när vi vill rekrytera bredare, säger Per Elde.

Två orienteringskurser i arkitektur och samhällsbyggande inrättades i Tensta 2009 av skälet att bredda rekryteringen och drevs fram till januari 2018 av KTH. Det var en kostnadsfri förberedande utbildning på deltid och ambitionen är att den ska kunna starta igen, berättar Per Elde.

Björn Gross

Björn Gross är lärare på Chalmers arkitekturskola och deltar i de fyra svenska arkitekthögskolornas samarbete om Arkitektprovet. Han berättar att frågan om breddad rekrytering har diskuteras mycket. Lunds universitet/LTH ska nu undersöka om Arkitektprovet har effekt på den önskade breddade rekryteringen.

Annons

– Tanken med Arkitektprovet är att också personer från mindre studiefrämjande miljö ska ha möjlighet att klara ett inträdesprov.

Han betonar att det inte räcker med att klara hemuppgiften utan att de också behöver göra bra ifrån sig under provdagarna.

– Det är klart att den som hett önskar bli arkitekt vill förbereda sig på olika sätt, kanske genom att gå kurser eller på annat sätt öka sina färdigheter inför ett antagningsprov.

Arkitektprovet

Arkitektprovet består av en hemuppgift och för dem som går vidare två provdagar vid valfri arkitekthögskola. Tre arkitekturlärare från varje skola ingår i en anonym jurygrupp. Juryn bedömer proven anonymt och undervisande lärare vet sedan inte om en student har kommit in via Arkitektprovet, via gymnasiebetyg eller högskoleprov. Hemuppgiften för Arkitektprovet lades ut den 1 mars och ska vara inlämnad senast den 15 april. Provdagarna äger rum 11–12 juni. För att antas behöver behörighetskraven uppfyllas.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel