Nyheter

Sex arkitekter får gå från Tengbom

14 maj 2019

I början av maj stod det klart att sex arkitekter och en byggnadsingenjör blir uppsagda på Tengbom Stockholm, detta efter två månaders förhandlingar.

Annons
Foto Anders Vikhult

Uppsägningar berör endast anställda på Tengboms Stockholmskontor.

Tengbom varslade den 6 mars om att 12 anställda skulle behöva sägas upp på grund av arbetsbrist på Stockholmskontoret. Efter två månaders förhandlingar står det klart att sex arkitekter och en byggnadsingenjör slutar på företaget. Vissa har erbjudits anställningar på andra av Tengboms kontor i landet. I slutändan har enbart sju personer sagts upp. Den 7 maj skickades beslutet om uppsägningarna ut till alla anställda på Tengboms Stockholmskontor. Samtliga uppsagda är relativt nyanställda och har med något undantag en månads uppsägningstid.

– Att förhandlingarna drog ut på tiden beror på att vi in i det längsta har strävat efter att säga upp så få personer som möjligt, vilket inneburit att vi har jobbat intensivt med att göra interna omplaceringar och utreda alternativa scenarion, säger Jessica Nilsson, tf kontorschef i Stockholm.

Trygghetsrådet är nu engagerat för de medarbetare som varit anställda i minst ett år och Tengbom ger också de uppsagda medarbetarna internt stöd för att komma vidare.

Annons

– Vi kan till exempel förmedla kontakter när andra kontor hör av sig och behöver mer resurser. Vi har också tillskapat två nya tjänster inom andra områden, säger Jessica Nilsson.

När varslet lades den 6 mars sa Johanna Frelin, vd för Tengbom, att ambitionen var att kunna lämna besked inom ett par veckor för att inte skapa oro på kontoret.

– Vi hade velat ha en snabbare process för medarbetarnas skull men omfattande turordningsförhandlingar med de fackliga representanterna och omplaceringsutredningar har gjort att det dragit ut på tiden. Det har resulterat i att vi nu säger upp sju personer istället för tolv som vi befarade när varslet lades, säger Johanna Frelin.

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist:
  • Anmäl eventuella anspråk på företrädesrätt till återanställning skriftligt.
  • Gör en anmälan till Trygghetsrådet tillsammans med arbetsgivaren.
  • Be om ett tjänstgöringsbetyg med vitsord.
  • Diskutera med arbetsgivaren om kopior på projekt för portfolio.
  • Be arbetsgivaren skriva på arbetsgivarintyg, för att få rätt till a-kassa.
Author no image

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel