Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Fler utrikesfödda arkitekter i arbete

För första gången på flera år minskar arbetslösheten för utrikesfödda arkitekter. Enligt Arbetsförmedlingen ser prognosen god ut framåt.

– De senaste åren har vi sett en väldigt god skjuts i byggkonjunkturen. Det har med tiden kommit allt fler till del, vilket är väldigt positivt, säger Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Skillnaden i arbetslöshet mellan de utrikes- och inrikesfödda arkitekterna är fortsatt stor; arbetslösheten är nära tretton gånger högre för de utrikesfödda. Det kan jämföras med akademikerkåren i stort, där arbetslösheten för utrikesfödda är sju gånger högre.

Ett skäl till den stora skillnaden kan, enligt Marcus Löwing, vara att arkitekters utbildning och yrkesroll är annorlunda i utlandet, där det exempelvis är vanligare att jobba i sena skeden.

– De utrikesfödda spelar en väldigt stor roll för kompetensförsörjningen i Sverige. Utmaningen ligger i att nyttja den resurs som de utgör. Här har vi sett goda exempel på företag som plockat upp arkitektkompetens för bygg- och projektledning, säger Marcus Löwing.

Hur ser jobbchanserna för utrikesfödda arkitekter ut framöver?

– Vår prognos är att efterfrågan på arbetskraft inom byggbranschen kommer att vara stark under resten av 2018 och under 2019. Därför är det inte osannolikt att arbetslösheten kommer att fortsätta gå ner även i den här gruppen, säger Marcus Löwing.

Totalt är 16 procent av arkitekterna i arbetskraften födda utomlands. Motsvarande siffra för akademikerkåren är 20 procent och för befolkningen 21 procent.

Mer att läsa