Nyheter

Fler arkitekter ansluter sig till arbetslöshetskassan

30 april 2020

Anslutningen till Akademikernas a-kassa har ökat historiskt mycket de senaste månaderna. Sveriges Arkitekters medlemmar hör till de som nu tecknar arbetslöshetsförsäkring i högre grad än tidigare.
– Osäkerheten för arkitekter, med många korttidspermitteringar och uppsägningar är troligen orsaken, säger Ulrik Östling som är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter.

Annons
Foto Istock

Många arkitekter tar chansen att gå med i a-kassan sedan de tillfälliga fördelaktiga reglerna infördes den 30 mars.

Mellan mars 2019 och mars 2020 anslöt sig 720 medlemmar i Sveriges Arkitekter till Akademikernas arbetslöshetskassa vilket motsvarar en ökning på 9,1 procent.

– Ökningen beror med största sannolikhet på de effekter som coronaviruset fått på arbetsmarknaden. Många inser att risken att bli arbetslös har ökat markant, säger Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter.

Antal medlemmar som är anslutna till Akademikernas a-kassa och som fick ersättning från a-kassan i minst en dag var under mars 137 personer vilket motsvarar knappt 1,6 procent av de medlemmar i Sveriges Arkitekter som också är anslutna till a-kassan.

Annons

– Fortfarande är arbetslösheten väldigt låg. De uppsägningar som genomförts har ännu inte slagit igenom i statistiken eftersom många arbetar på uppsägningstid, säger Ulrik Östling.

En trolig förklaring till den ökade andelen anslutna är de nya reglerna för a-kasseregler som trädde i kraft den 30 mars. Då infördes tillfälliga förändringar i a-kassans regler för att möta coronapandemins påverkan på företag och individer. En förändring är att det nu räcker att ha varit medlem i a-kassan i tre månader för att ha rätt till ersättning, istället för som annars tolv månader. Dessutom höjs ersättningstaket och karensdagen för den första arbetslösa dagen slopas.

– Det är bra att så många tar den historiska chansen att gå med i a-kassan och få rätt till ersättning mer än dubbelt så snabbt som tidigare. Det är inte ofta man får möjlighet att teckna en försäkring på så förmånliga villkor, säger Ulrik Östling.

Sveriges Arkitekter hör till de tre förbund som har ökat sin anslutningsgrad till Akademikernas a-kassa mest under mars. Akademikernas arbetslöshetskassa meddelar att totalt är det en historisk ökning.

– Vi har aldrig tidigare haft en sådan här ökning beroende på ett förändrat arbetsmarknadsläge. Många har fått upp ögonen för hur viktigt det är att trygga sin ekonomi med en arbetslöshetsförsäkring, säger Katarina Bengtson Ekström, chef för Akademikernas a-kassa i ett pressmeddelande.

Arkitekter som anslutit sig till Akademikernas a-kassa kan också rymmas i siffrorna för direktanslutna, som inte är medlemmar i något fackförbund. Arkitekter kan också vara medlemmar i andra förbund än Sveriges Arkitekter såsom Sulf, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer.

Annons

Nina Gunne

Gå till nästa artikel