Nyheter

Fina framtidsutsikter för arkitekter

28 november 2018

Saco förutspår en ljus framtid för arkitekter i en ny arbetsmarknadsprognos. Men osäkerheten i prognosen har ökat.

Annons
Annons
Foto Istock

Saco förutspår en god arbetsmarknadsutveckling för arkitekter, men det finns orosmoment.

Den fackliga centralorganisationen Saco har utrett hur utvecklingen för ett 60-tal yrkesgrupper med högskoleutbildning kan förväntas bli. De fyra arkitektprofessionerna ingår i rapporten Framtidsutsikter och Saco bedömer arbetsmarknaden som god för de kommande fem åren.

– Man ser att konkurrensen för arkitekter är ganska liten och de som utexamineras får ett jobb ganska snabbt. Dessutom kommer det att råda brist på erfarna arkitekter framöver, säger Christian Lövgren, utredare och rapportförfattare på Saco.

Christian Lövgren. Foto: Saco

Annons
Annons

Bäst ser prognosen ut för planarkitekter, där konkurrensen bedöms ligga kvar på en låg nivå 2023. För landskaps-, byggnads- och inredningsarkitekter bedöms konkurrensen ha uppnått ett balanserat läge om fem år. Men Saco flaggar i rapporten för att prognoserna blivit allt mer osäkra.

– Om man tittar på samtliga Saco-grupper, så har nio av tio yrken en ganska god arbetsmarknad att vänta – men osäkerheten för prognoserna har ökat, vilket skapar ett brus i bilden.

Faktorerna som ökar osäkerheten är dels svårigheten att bedöma den ekonomiska utvecklingen i bred bemärkelse och dels den politiska utvecklingen – där bostadspolitiken är särskilt betydelsefull för arbetsmarknadsutvecklingen för arkitekter.

– Arkitekter är särskilt konjunkturkänsliga och brukar ingå i de yrkesgrupper som påverkas först vid en konjunkturnedgång. Dessutom verkar majoriteten av arkitekterna i storstadsregionerna vilket medför att svängningarna för dem blir större, säger Christian Lövgren och fortsätter:

– En dimension som försvårar är att regeringsbildningen är oviss och med det följer också frågan om hur man ska lösa bostadskrisen.

Annons
Annons

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel