Nyheter

”Fantastiskt genomslag för politiken”

2 juli 2019

Riksarkitekten Helena Bjarnegård välkomnar resultatet i Sveriges Arkitekters undersökning av kommunernas arkitekturpolicyer.
– Det är ett fantastiskt genomslag för politiken för gestaltad livsmiljö, säger hon.

Annons
Foto Max Sohl Stjernberg

Panelsamtal i Almedalen med Tobias Olsson, Helena Bjarnegård, Holger Nilsson, Christer Larsson och Karin Milles om rapporten om arkitekturpolicyer.

29 av Sveriges kommuner har en arkitekturpolicy, visar en undersökning av Sveriges Arkitekter som publicerades under Almedalsveckan. Ytterligare 83 stycken arbetar på att skaffa en eller ger i undersökningen uttryck för att de vill ha en.

– Det är ett fantastiskt genomslag för politiken för gestaltad livsmiljö, som är en arkitekturpolicy som är styrande på nationell nivå och vägledande för kommunerna. Men där behöver varje kommun bryta ner den så att den passar till de lokala förutsättningarna, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt.

Boverket har i uppdrag att erbjuda kommunerna vägledning i sitt arkitekturstrategiska arbete. Myndigheten samlar in och sammanställer för närvarande erfarenheter från de kommuner som utarbetat egna policyer.

Annons

Helena Bjarnegård lyfter flera exempel från kommunerna som hon menar varit framgångsfaktorer. I Örebro har man haft en lång process där politiker över blockgränserna inkluderats i och kommit överens om utformningen av policyn. I Malmö har man tagit fram en matris som är lätt för tjänstemännen att ta fram och använda i det dagliga arbetet.

– Det är viktigt att komma ihåg att det inte enbart är arkitekter som är målgruppen för sådana här dokument. Det här riktar sig till bland annat projektledare, politiker och byggherrar. Det gäller att man pratar på ett språk som människor utanför arkitektkåren förstår, säger hon och fortsätter:

En av svårigheterna är att få ett sådant här dokument att leva över tid. Det är något man måste jobba med aktivt.

Sveriges Arkitekters undersökning visar samtidigt att det är 89 kommuner som inte avser att påbörja något arbete med att ta fram en arkitekturstrategi. De framtagna dokumenten skiljer sig radikalt i omfång och omfattning.

Vilka hinder ser du för genomslaget av arkitekturpolicyer?

– Om vi låter debatten förminska arkitekturområdet till att endast handla om stil och fasadutseende, då kommer vi verkligen få svårt att kunna använda arkitekturens fulla kapacitet som ett verktyg för att lösa de stora samhällsutmaningarna. Det är därför viktigt att vi satsar brett på att höja kunskapen om varför arkitektur är viktigt för samhället och oss människor.

Annons

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel