Nyheter

Få arkitekter skriver motioner – ligger sämre till än andra förbund

17 september 2018

De senaste åren har allt färre motioner kommit in till Sveriges Arkitekters stämma. Med knappt fyra veckor kvar till deadline är det oklart hur årets utfall blir.
– Jag skulle önska att fler tar chansen att påverka, säger Joanna Hagstedt från lokalföreningen Västra Götaland.

Annons
Foto Emelie Asplund

Arkitekterna Eva-Johanna Isestig, Joanna Hagstedt och Claudia Lozano Altenius har alla varit ordförande för Sveriges Arkitekters lokalförening i Västra Götaland som står bakom flest motioner till förbundets tre senaste stämmor.

Motionerna på Sveriges Arkitekters stämmor har blivit färre, från 14 stycken år 2012 till fyra på förra stämman. För att jämföra antalet har Arkitekten undersökt hur många motioner som kommit in till alla landets Saco- och TCO-förbund i liknande storlek.

Resultaten skiljer sig markant, från Polisförbundets 198 motioner till Sveriges Farmaceuter som på sin senaste fullmäktige inte fick in någon motion alls. Medianvärdet för förbunden i granskningen är 17, vilket placerar Sveriges Arkitekter lågt på listan.

Att vissa Saco- och TCO-förbund får fler motioner kan hänga ihop med att vissa professioners frågor står högt på den politiska agendan. Det säger Lars Ekdahl, professor i historia på Södertörns högskola med inriktning på fackföreningar och demokrati under efterkrigstiden. Ett av hans forskningsområden handlar just om hur anställda försökt att påverka arbetsliv och samhällsutveckling.

Annons

– Polisförbundets 198 motioner är med största sannolikhet ett utslag för att polisyrket är under stark diskussion i samhället, vilket i sin tur ger ett livaktigt samtal internt. Andra förklaringar kan vara en förändring på en arbetsplats eller att det finns eldsjälar där. Ofta finns det öar i ett förbund med en väldig aktivitet, säger han.

Att antalet motioner gått ner på Sveriges Arkitekters senaste stämmor är en utveckling som Lars Ekdahl menar ligger i linje med forskningen om demokratiskt engagemang i den svenska fackföreningsrörelsen.

Enligt honom finns det flera förklaringar till det vikande intresset, där en kan vara att det blivit sämre genomslag för den lokala diskussionen centralt på förbunden. Ett annat möjligt skäl är att den fackliga diskussionen på arbetsplatserna blivit mer begränsad på senare år.

– Det är mer stressat och sämre utrymme för de dagliga kontakterna. Arbetstakten är så uppdriven nu att det är svårare att ha utbyte.

En annan viktig förklaring som även den gäller generellt för fackföreningsrörelsen är att den fått allt svårare att få gehör i politiken. Det kan bidra till att medlemmar tappar tron på att deras engagemang spelar roll.

Annons

Kan förbunden göra något åt det?

– För att påverka politiken krävs ett starkt medlemstryck. Förutsättningen för det är sannolikt att förbunden vitaliserar sina visioner och idéer om i vilken riktning samhället ska utvecklas, eftersom det historiskt sett gett en stark intern diskussion, säger Lars Ekdahl.

Till Sveriges Arkitekters tre senaste stämmor har Stockholms och Blekinge Kalmars lokalföreningar samt Arkitektstudenterna skrivit flera motioner vardera. Men det är Västra Götalands lokalförening som toppar listan, med sina tio motioner av de 28 som sammanlagt lämnats in.

I spetsen står Joanna Hagstedt som för åtta år sedan stod inför alternativen att engagera sig eller lämna förbundet. Hon var missnöjd med Sveriges Arkitekter och funderade allvarligt på att gå ur sitt förbund på grund av det.

– Jag kände att antingen lämnar jag eller så är jag med och påverkar så att det blir bra, säger Joanna Hagstedt, till vardags planchef i Lerums kommun.

Hon valde det senare, kandiderade till styrelsen för sin lokalförening och valdes först till vice ordförande och senare till ordförande. När det var dags för hennes första stämma skrev hon och kollegorna sex av de 14 motioner som kom in.

Annons

Det viktiga är att lyfta frågan, testa om den är vettig och ligger rätt i tiden.

Joanna Hagstedt

– Motionen ger en möjlighet att samla alla frågor vi haft på bordet. Vissa har dessutom varit av en sådan art att de bara kan ändras genom stämman, säger Joanna Hagstedt.

En sådan motion var den om att se över stadgarnas struktur och läsbarhet, vilket också skedde. Andra på senare tid har handlat om att inrätta en utmärkelse för arkitekturens möjliggörare samt att förlägga en del av förbundets verksamhet i Västra Götaland, motioner som även de fick genomslag. Ytterligare har inte fått gehör, men det tycker inte Joanna Hagstedt spelar så stor roll.

– Det viktiga är att lyfta frågan, testa om den är vettig och ligger rätt i tiden. Genom att skicka in en motion tvingas du förklara dina argument på ett sätt som andra förstår och försvara dem verbalt. Hela den resan är väldigt lärorik.

Varför tror du att din kår skriver så få motioner?

Annons

– Jag tror det beror på konjunkturen, att många är slitna och har mycket att göra. Samtidigt innebär det att man inte tar tag i förbundets framtid, vilket givetvis inte är bra. Jag skulle önska att fler tar chansen att påverka.

Fotnot: Statistiken avser antal motioner som kom in till det senaste högt beslutande organet (tex. stämma eller kongress) i de Saco- och TCO-förbund som har mellan 5 000 och 25 000 medlemmar. Antal med­lemmar i Saco-förbund är per 31 december 2017,
i TCO-förbund per december 2017.

 

Rebecka Gordan

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel