Nyheter

Europas arkitekter vill återanvända kulturarvet

13 december 2018

Den europeiska arkitektorganisationen ACE har skrivit under en deklaration om att bättre ta tillvara bebyggelse som inte längre används för sitt ursprungliga ändamål.
– Det är ett välkommet ställningstagande, kommenterar Åsa Dahlin, ledamot i Sveriges Arkitekters akademi för kulturmiljö.

Annons
Foto Upplev Norrköping

Industrilandskapet i Norrköping är exempel på en tidigare stängd miljö som på olika sätt införlivas med övriga staden när den växer.

Det är med anledning av det europeiska kulturarvsåret 2018 som ACE, Architects’ council of Europe, lanserar sitt ställningstagande för att ta till vara äldre bebyggelse som tidigare har använts för industri, religion eller militär samt även nyare bebyggelse från andra hälften av 1900-talet.

– Det handlar om att ta till vara och fylla med nytt innehåll istället för att riva, att låta denna ofta fantastiska arkitektur berika stadsmiljöerna. Att återanvända, helt enkelt, säger Åsa Dahlin som till vardags är stadsbyggnadsstrateg med fokus på social och kulturell hållbarhet i Stockholms stad.

Åsa Dahlin, Sveriges Arkitekters akademi för kulturmiljö.

Annons

Argumenten för återanvändning är flera. ACE listar både kulturella och sociala aspekter liksom miljömässiga och ekonomiska. De kulturella handlar om identitetsskapande, om att en plats befintliga bebyggelse bidrar till en förståelse för dess historia och traditioner. Exempel på social aspekt är att miljöer som tidigare varit stängda, till exempel militära anläggningar eller industrimiljöer, kan bli en tillgång för fler människor och bidra till dynamik och nya samband i stadsmiljön. De miljömässiga aspekterna som ACE listar är minskad konsumtion av byggnadsmaterial, tillvaratagande av redan använd energi och begränsning av så kallad urban sprawl, utspridda städer. En ekonomisk fördel som ACE tar upp är att kulturarvsbyggnaderna kan bidra till att höja ett områdes attraktivitet.

ACE:s deklaration, som är ett koncentrerat, tresidigt dokument, tar även upp att både det förflutna såväl som nutiden och framtiden måste beaktas för att lyckas med återanvändning av bebyggelse när städer växer och nya miljöer tar form. ACE betonar att arkitekterna har en nyckelroll i avvägningen mellan olika intressen som kan uppstå.

– Samarbetet mellan kulturarvsspecialister och arkitekter är särskilt viktigt för att gestaltningen ska uppnå en bra balans och bli platsspecifik. Vi arkitekter har ett ansvar i att visa att vi lyssnar, är innovativa och tar kulturarvsfrågorna på allvar, säger Åsa Dahlin från kulturmiljöakademin.

Om ACE:s deklaration

Det var vid en sammankomst i Nederländerna den 23 november i år som Architects’ council of Europe, ACE, skrev under deklarationen, Leeuwarden declaration, Adaptive re-use of the built heritage: preserving and enhancing the values of our built heritage for future generations.

Deklarationen går hand i hand med Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet som antogs i november 2011.

 

Annons
Author no image

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel