Nyheter

”Ett seismiskt skifte behövs för att ge alla en bostad”

26 april 2018

FN:s rapportör för bostadsfrågor, Leilani Farha, har besökt Sverige för att betona att staten bör leva upp till sina åtaganden för mänskliga rättigheter och se till att alla invånare har en bostad.

Annons
Annons
Foto Maria Rosenlöf

Leilani Farha, FN:s rapportör för bostadsfrågor, har skapat The shift för att påverka städer i FN:s medlemsstater att se bostäder som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara.

Vart femte år granskar FN:s råd för mänskliga rättigheter hur medlemsländerna lever upp till sina åtaganden att erbjuda sina invånare en bostad. Leilani Farha som är rådets speciella rapportör i bostadsfrågor föreläste i förra veckan på Arwidsson talk i Stockholm. Hon ser hur multiinternationella fastighetsaktörer utmanar Sveriges åtagande av FN:s internationella mänskliga rättigheter vad gäller rätten till bostad.

– Världens regeringar behöver ta ansvar för att leva upp till de internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter de har förbundit sig till, säger hon.

Under sitt Sverigebesök träffade Leilani Farha också representanter från Stockholms stad och från Bostadsvrålet för att diskutera frågan. Ett möte med bostadsminister Peter Eriksson blev däremot inställt.

Annons
Annons

– Jag ville bland annat höra hur bostadsministern ser på den press som bostadssystemet står inför när utländska privata företag köper upp fastigheter här i Sverige, säger hon.

Hon beskriver hur internationella börsnoterade fastighetsbolag köper upp nedgångna bostadsbestånd över hela världen, höjer hyrorna och tvingar människor med lägre inkomster att flytta, och att utvecklingen också har kommit till Sverige. Det internationella företaget Blackstone har nyligen köpt upp svenska Carnegie & Co, som äger många fastigheter i bostadsområden från miljonprogramsperioden, i syfte att höja hyrorna vid renoveringar och skapa vinst till aktieägarna.

– Svenska politiker och makthavare behöver fråga sig hur de boende ser på att deras hyresvärd inte längre är staden utan ett multinationellt privat börsnoterat företag.

Hon anser att många av världens regeringar har övergett sin roll att kontrollera bostadsmarknaden och blivit allt mer lierade med investeringssektorn. I november 2017 lanserade hon The shift, ett globalt initiativ som uppmanar städer över hela världen att se bostäder som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara.

– Alltför ofta behandlas bostäder som ett vinstskapande verktyg för de redan rika. Vi behöver göra ett seismiskt skifte för att återge människor rätten till en bostad och där den stora investeringen görs i människor och inte i kapital.

Hon pekar på den förändring som skett sedan 1960- och -70-talen då regeringar spelade en viktig roll för att se till att bostadsalternativ fanns för hushåll med olika inkomster.

Annons
Annons

– Idag är bostäder den största marknaden av alla där finansiella aktörer ser bostäder som ett sätt att placera sitt kapital. Vi har miljontals tomma bostäder runtom i världen medan 100 miljoner människor är hemlösa.

Hon anser att regeringar och kommuner har den centrala rollen att genomföra skiftet genom lagar, regler och standarder och i en skrivelse uppmuntrar hon FN:s medlemsländers regeringar att anta nationella strategier som reglerar kommersialiseringen av bostäder.

– Sverige hör till de länder som har lämnat bostadsfrågan till en privat marknad och som därför behöver reglera den för att kunna garantera alla invånare en bostad, säger Leilani Farha.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel